Login
Talent & Career opleidingen

Opleidingen voor leidinggevende

Wordt een inspirerende leider voor uw personeel

In de bedrijfswereld spreekt iedereen over leidinggeven. Om een team efficiënt te leiden en de vastgelegde doelstellingen te halen, moet u een goede leider zijn. Securex legt u uit hoe u uw leiderschap kunt ontwikkelen via haar opleidingstraject.

Contacteer ons
Opleidingen voor leidinggevende
De voordelen van dit opleidingstraject? Na het opleidingstraject 'Leidinggeven' kunnen bedrijfsleiders en managers: 
 
  • omgaan met verschillende interne en externe veranderingen
  • hun teams motiveren en stimuleren, dankzij goede tools
  • hun medewerkers gemotiveerder en productiever maken
  • beschikken over medewerkers die minder vaak afwezig en ziek zijn
  • voor een betere sfeer zorgen binnen hun team.
Change management

Deze opleiding geeft u de nodige tools om uw medewerkers te overtuigen de verandering te aanvaarden, zodat ze op lange termijn operationeel zijn.
U leert de ADKAR-methode toe te passen door de nadruk te leggen op luisteren en begrijpen.

Meer informatie over de opleiding
Leadership Development track

Tijdens deze 3 opleidingsdagen leert u, onder andere door het delen van ervaringen, uw stijl van leidinggeven en uw sterke punten kennen, maar ontdekt u ook technieken om uw medewerkers te begeleiden en hoe u ze toepast in de praktijk.

Volg onze opleiding
Continue feedback

Deze opleiding leert u hoe u continu feedback kunt geven om uw werknemers performant, gemotiveerd en bereid te houden om optimaal te presteren.
U leert ook hoe u een cultuur van transparantie invoert.

Meer informatie over de opleiding
Job en career crafting

Kom te weten hoe u de sterktes van uw medewerkers achterhaalt om hun taken en werk daarop af te stemmen.
Dat zal hen efficiënter en gemotiveerder maken om het beste van zichzelf te geven.

Meer informatie over de opleiding
Sustainable Way of Working

Iedereen werkt soms wel eens inefficiënt. U bent zich daar niet altijd van bewust, maar merkt wel dat u meer nood heeft aan rust. Leer werkmethodieken aan om die uw werkdruk verlagen. 

Meer informatie over de opleiding
Hybride werk - Hoe bouwt u aan een positieve groepsdynamiek?

Door het telewerk zijn de medewerkers van elkaar gescheiden, wat de samenwerking ook bemoeilijkt. Ontdek hoe u als leidinggevende het contact met uw telewerkend team kunt behouden.

Volg onze opleiding
Wilt u uw leiderschap verder ontwikkelen? Neem contact met ons op
Leiderschap als merk: visie en strategie

Wat we verwachten van leidinggevenden is in korte tijd sterk veranderd. Vandaag dragen zij bij tot gezonde, competente, en geëngageerde medewerkers. Bovendien, waken zij erover dat hun medewerkers duurzaam groeien. Help uw leidinggevenden om dat te kunnen.

Meer info
De weg naar beter leiderschap

Soms kunnen de leiders zich vergissen. Vaak hebben die leiders al heel wat ervaring, en hebben ze ettelijke dure managementopleidingen gekregen… Wat is er dan meer nodig om dat leiderschap wél te doen slagen?

Lees ons blog
Leiderschap

In dit focus report koppelen wij inzichten uit de recente academische literatuur aan de resultaten van een eigen onderzoek naar de perceptie van het leiderschap in België. Wij ontrafelen de bouwstenen van leiderschap en geven een aanzet omtrent hoe hiermee doelgericht aan de slag te gaan binnen uw organisatie.

Download heet Focus report