Menu
HR for Starters

De essentie van HR

Personeelsadministratie & -beheer (volledig traject)

U heeft net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis over alle details van rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Wat is een arbeidsreglement? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? Welke clausules moet u in een arbeidsovereenkomst opnemen? Deze vragen komen aan bod tijdens deze opleiding.

Schrijf u in!
De essentie van HR
Waarom kiezen voor deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding:

 • Verkrijgt u uw kennis over de belangrijkste aspecten van arbeidsrecht en personeelsadministratie
 • Wordt u een volwaardig aanspreekpunt voor uw medewerkers
Duur 2,5 dagen (19 uur)
Prijs € 820,00 excl. BTW
Doelgroep Iedere bedrijfsleider of startende HR-medewerker die de essentiële elementen van arbeidsrecht wil kennen en de basisproblemen rond sociaaljuridische aspecten van een bedrijf efficiënt wil afhandelen.
Programma
Deze opleiding bestaat uit vijf modules:

Module 1 - De werknemer aanwerven

 • Formaliteiten bij de aanwerving. Wat zijn uw belangrijkste administratieve verplichtingen? Wat is een arbeidsreglement?
 • Arbeidsovereenkomst. Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Hoe sluit u ze geldig af? Welke verplichtingen hebben de verschillende partijen? Welke periodes zijn mogelijk in een arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur…)?

Module 2 - De overeenkomst uitvoeren

 • Werkuren. Wat zijn de maxima per dag en per week? Wanneer is een werknemer deeltijds in dienst? Welke formele regels moet u naleven?
 • Loonbeleid. Wat is loonbeleid? Hoe legt u het vast? Welke uitgaven moet u aan uw medewerkers terugbetalen? Welke sociale documenten hebben betrekking op het uitbetaalde loon?

Module 3 - Een tijdelijke onderbreking tijdens de uitvoering van de overeenkomst

 • Ziekte en ongeval in het privéleven. Moet u uw werknemer betalen als hij te laat of afwezig is? Wat met verloren uren? Moet u een werknemer een loon betalen als hij ziek is? Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer?
 • Arbeidsongeval. Een werknemer heeft een arbeidsongeval. Wat zijn uw plichten als werkgever? Moet u een loon uitbetalen?
 • Moederschapsverlof. Wat moet u doen als een werkneemster u komt vertellen dat ze zwanger is? Wat moet zij doen? Mag ze afwezig zijn voor prenatale onderzoeken?
 • Jaarlijkse vakantie. Hoe lang is de vakantie voor arbeiders en bedienden? Onder welke voorwaarden krijgt iemand vakantiedagen? Wat is het systeem van “jongerenvakantie”? Wat zijn “seniorvakanties”?
 • Tijdskrediet. Welke soorten tijdskrediet bestaan er? Is tijdskrediet een recht? Is uw werknemer dan beschermd tegen ontslag?
 • Tijdelijke werkloosheid. Welke vormen van tijdelijke werkloosheid zijn er? Welke formaliteiten moet u vervullen als uw werknemers tijdelijk werkloos zijn om economische redenen?
 • Andere afwezigheden. Wat is ‘klein verlet’? Wat is een ‘dwingende reden’? Onder welke voorwaarden behoudt uw werknemer zijn recht op loon? Welke redenen gelden als grond voor klein verlet of dwingende reden?
 • Feestdagen. Welke wettelijke feestdagen zijn er? Hoe worden de werknemers op die dagen vergoed? Hebben deeltijdse werknemers recht op feestdagen?

Module 4 - Een arbeidsovereenkomst verbreken

De vierde module geeft ons de kans om de volgende thema's te behandelen: verbreking van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, verbreking in onderling overleg, outplacement, vervroegd pensioen, verbreking bij werkverlating, ontslag om dwingende reden, verbreking van de overeenkomst bij medische overmacht. We bespreken ook de formulieren en documenten die u nodig heeft als u een arbeidsovereenkomst wilt verbreken.

Module 5 - HR for Starters in een handomdraai (gegeven door een HR-coach)

 • De organisatie en haar functies structureren. Hoe geeft u uw organisatie structuur? Hoe legt u de rol en verantwoordelijkheden van iedereen vast?
 • De geschikte medewerker vinden. Wat zet u in een personeelsadvertentie? Waar vindt u nieuwe medewerkers? Tips en tricks bij rekrutering en selectie van de juiste kandidaat.
 • Procedures en formele communicatie. Hoe formaliseert u bepaalde aspecten van het HR-beleid?
 • De indiensttreding van een medewerker. Welke administratieve formaliteiten moet u vervullen? Tips om een nieuwe medewerker goed te verwelkomen.
 • Opvolging van medewerkers. Hoe evalueert u uw werknemers? Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers beter functioneren?
 • Gevolgen als u een werknemer ontslaat of als hij ontslag neemt. Welke lessen trekt u?

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Ze geeft u de basiskennis van arbeidsrecht en personeelsbeheer.

Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaardenPremies en subsidies Ontdek op welke premies u recht heeft

Erkende opleiding:

 • Kmo-portefeuille
Raadpleeg de lijstIncompany opleidingen Opleidingen op maat van uw bedrijf
Komende sessies
Plaats Startdatum Prijs
Antwerpen 15/03/2022 Prijs: 820,00 Adres
Securex Antwerpen - Jan Van Gentstraat 3 - 2000 Antwerpen
op 15/03/2022 – 9:00 tot 17:00 22/03/2022 – 9:00 tot 17:00 29/03/2022 – 9:00 tot 12:00
Gent 9/05/2022 Prijs: 820,00 Adres
Securex Gent - Verenigde Natieslaan 1 - 9000 Gent
op 9/05/2022 – 9:00 tot 17:00 16/05/2022 – 9:00 tot 17:00 23/05/2022 – 9:00 tot 12:00
Kortrijk 4/10/2022 Prijs: 820,00 Adres
Securex Kortrijk - Conservatoriumplein 21 - 8500 Kortrijk
op 4/10/2022 – 9:00 tot 17:00 11/10/2022 – 9:00 tot 17:00 18/10/2022 – 9:00 tot 12:00

Geen opleiding gepland in uw regio?

Contacteer ons
Wenst u deze opleiding organiseren binnen uw bedrijf? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
HR for Starters - Personeelsadministratie

U hebt net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis van alle details over rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek deze opleiding!

Meer info
Personeelsbeheer

Personeel beheren vereist een professionele aanpak. Een goede voorbereiding start met een duidelijk beeld over uw organisatie en zijn noden. Hierdoor kunt u de aanwerving van een werknemer succesvoller maken. Maar daar stopt het niet. Ontdek onze opleiding!

Meer info
Alle aspecten van de loonfiche

De loonfiche is een belangrijk sociaal document. Uw werknemer moet er bij elke vergoeding één krijgen. Ontdek onze opleiding!

Meer info