Menu
HR for Starters

Personeelsadministratie

U hebt net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis van alle details over rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Wat is een arbeidsreglement? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? Welke clausules moet u in een arbeidsovereenkomst opnemen? Deze vragen komen aan bod tijdens deze opleiding.

Schrijf u in!
Personeelsadministratie
Waarom kiezen voor deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heeft u de kennis om de vragen van uw medewerkers te begrijpen en uw weg te vinden in de antwoorden op hun vragen
 • Begrijpt u het arbeidsrecht en kunt u erover praten
Duur 2 dagen (16 uur)
Prijs € 710,00 excl. BTW
Doelgroep Iedere bedrijfsleider of startende HR-medewerker die de essentiële elementen van arbeidsrecht wil kennen en de basisproblemen rond sociaaljuridische aspecten van een bedrijf efficiënt wil afhandelen.
Programma
Deze opleiding bestaat uit vier modules:

Module 1 - De werknemer aanwerven

 • Formaliteiten bij de aanwerving. Wat zijn uw belangrijkste administratieve verplichtingen? Wat is een arbeidsreglement?
 • Arbeidsovereenkomst. Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Hoe sluit u ze geldig af? Welke verplichtingen hebben de verschillende partijen? Welke periodes zijn mogelijk in een arbeidsovereenkomst?

Module 2 - De overeenkomst uitvoeren

 • Werkuren. Wat zijn de maxima per dag en per week? Wanneer is een werknemer deeltijds in dienst? Welke formele regels moet u naleven?
 • Loonbeleid. Wat is loonbeleid? Hoe legt u het vast? Welke uitgaven moet u aan uw medewerkers terugbetalen? Welke sociale documenten hebben betrekking op het uitbetaalde loon?

Module 3 - Een tijdelijke onderbreking tijdens de uitvoering van de overeenkomst

 • Ziekte en ongeval in het privéleven. Moet u uw werknemer betalen als hij te laat of afwezig is? Wat met verloren uren? Moet u een werknemer een loon betalen als hij ziek is? Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer?
 • Arbeidsongeval. Een werknemer heeft een arbeidsongeval. Wat zijn uw plichten als werkgever? Moet u een loon uitbetalen?
 • Moederschapsverlof. Wat moet u doen als een werkneemster u komt vertellen dat ze zwanger is? Wat moet zij doen? Mag ze afwezig zijn voor prenatale onderzoeken?
 • Jaarlijkse vakantie? Hoe lang is de vakantie voor arbeiders en bedienden? Onder welke voorwaarden krijgt iemand vakantiedagen? Wat is het systeem van “jongerenvakantie”? Wat zijn “seniorvakanties”?
 • Tijdskrediet. Welke soorten tijdskrediet bestaan er? Is tijdskrediet een recht? Is de werknemer dan beschermd tegen ontslag?
 • Tijdelijke werkloosheid. Welke vormen van tijdelijke werkloosheid zijn er? Welke formaliteiten moet u vervullen als uw werknemers tijdelijk werkloos zijn om economische redenen?
 • Andere afwezigheden. Wat is ‘klein verlet’? Wat is een ‘dwingende reden’? Onder welke voorwaarden behoudt uw werknemer zijn recht op loon? Welke redenen gelden als grond voor klein verlet of dwingende reden?
 • Feestdagen. Welke wettelijke feestdagen zijn er? Hoe worden de werknemers op die dagen vergoed? Hebben deeltijdse werknemers recht op feestdagen?

Module 4 - Een arbeidsovereenkomst verbreken

De vierde module geeft ons de kans om de volgende thema's te behandelen: verbreking van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, verbreking in onderling overleg, outplacement, vervroegd pensioen, verbreking bij werkverlating, ontslag om dwingende reden, verbreking van de overeenkomst bij medische overmacht. We bespreken ook de formulieren en documenten die u nodig heeft als u een arbeidsovereenkomst wilt verbreken. 

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Ze geeft u de basiskennis van arbeidsrecht.

Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaardenPremies en subsidies Ontdek op welke premies u recht heeft

Erkende opleiding:

 • Kmo-portefeuille
Raadpleeg de lijstIncompany opleidingen Opleidingen op maat van uw bedrijf
Komende sessies
Plaats Startdatum Prijs
Antwerpen 15/03/2022 Prijs: 710,00 Adres
Securex Antwerpen - Jan Van Gentstraat 3 - 2000 Antwerpen
op 15/03/2022 – 9:00 tot 17:00 22/03/2022 – 9:00 tot 17:00
Gent 9/05/2022 Prijs: 710,00 Adres
Securex Gent - Verenigde Natieslaan 1 - 9000 Gent
op 9/05/2022 – 9:00 tot 17:00 16/05/2022 – 9:00 tot 17:00
Kortrijk 4/10/2022 Prijs: 710,00 Adres
Securex Kortrijk - Conservatoriumplein 21 - 8500 Kortrijk
op 4/10/2022 – 9:00 tot 17:00 11/10/2022 – 9:00 tot 17:00

Geen opleiding gepland in uw regio?

Contacteer ons
Wenst u deze opleiding organiseren binnen uw bedrijf? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
De essentie van HR

U heeft net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar u heeft niet voldoende kennis over alle details van rechtspraak en loonbeleid? Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek onze opleiding!

Meer info
Personeelsbeheer

Personeel beheren vereist een professionele aanpak. Een goede voorbereiding start met een duidelijk beeld over uw organisatie en zijn noden. Hierdoor kunt u de aanwerving van een werknemer succesvoller maken. Maar daar stopt het niet. Ontdek onze opleiding!

Meer info