Login
HR for Starters

Alle aspecten van de loonfiche

De loonfiche is een belangrijk sociaal document. Je werknemer moet er bij elke vergoeding één krijgen. Het helpt de werknemer om zijn vergoeding in detail te bekijken en de berekening te begrijpen.

Op de loonfiche staan héél wat vermeldingen die niet altijd eenvoudig te begrijpen zijn en evenmin gemakkelijk zijn om uit te leggen aan de medewerkers.

Aan de hand van enkele praktische dossiers en voorbeelden van loonfiches, behandelen we tijdens deze vorming de verschillende en meest voorkomende loonbestanddelen en hoe het loon berekend wordt.

Schrijf je in!
 Alle aspecten van de loonfiche
Waarom kiezen voor deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding:   

  • Bezit je de nodige kennis over loonberekening
  • Kun je aan je medewerkers de verschillende stappen in loonverwerking uitleggen
Duur ½ dag (3 uur)
Prijs € 290,00 excl. BTW
Doelgroep Deze vorming is bestemd voor alle professionals in personeelsbeheer die een praktische kennis wensen te verwerven over de loonverwerking in brede zin.
Programma
Volgende punten komen aan bod:

1. De loonfiche: bruto-netto berekening

Wat is het brutoloon? Hoeveel bedragen de sociale zekerheidsbijdragen? Wat is een werkbonus? Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing vastgesteld? Welke factoren kunnen deze beïnvloeden? 

2. De loonfiche en de alternatieve verloningsvormen 

Welke impact heeft de toekenning van een bedrijfswagen op de loonfiche? Wat met maaltijdcheques, de beschikking over een woning of een GSM of laptop van de onderneming? 

3. De loonfiche en de specifieke- en exceptionele vergoedingen 

Hoeveel bedraagt de inhouding op een eindejaarspremie of een uitzonderlijke premie? Bestaan er niet belaste premies? Worden verplaatsingsvergoedingen en kosten eigen aan de werkgever belast?

4. De loonfiche en de arbeidsduur 

Welke impact heeft een flexibele uurregeling op de vermeldingen op de loonfiche? En wat met bijkomende uren of overuren?

5. De loonfiche en schorsingen van de arbeidsovereenkomst 

Welke impact heeft een arbeidsongeschiktheid op de loonfiche? Een periode van jaarlijkse vakantie? Wat verstaat men onder de regularisering van een vakantieattest? Welke invloed heeft het variabel loon op perioden van schorsing?

6. De loonfiche en de vergoedingen uitdienst
Hoe wordt een ontslagvergoeding berekend? Welk soort bedrijfsvoorheffing is van toepassing? Wat wordt bedoeld met een ontslagvergoeding? Hoe wordt het berekend? Zijn hierop socialezekerheidsbijdragen en bronbelasting verschuldigd?

Voorkennis

Kennis van arbeidsrecht is wenselijk voor deze opleiding.

Syllabus

De syllabus voor deze opleiding wordt je vier dagen op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet je mailbox te controleren!

Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaardenPremies en subsidies Ontdek op welke premies je recht hebt

Erkende opleiding:

  • Kmo-portefeuille
Raadpleeg de lijstIncompany opleidingen Opleidingen op maat van jouw bedrijf
Komende sessies
Plaats Startdatum Prijs
Online 20/10/2022 Prijs: 290,00 Adres
Online
op 20/10/2022 – 9:00 tot 11:30

Geen opleiding gepland in jouw regio?

Contacteer ons
Wens je deze opleiding te organiseren binnen jouw bedrijf? Contacteer ons
Dit zou je ook kunnen interesseren:
De essentie van HR

Je hebt net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar je hebt niet voldoende kennis over alle details van rechtspraak en loonbeleid? Hoe lees je bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek onze opleiding!

Meer info
HR for Starters - Personeelsadministratie

Je hebt net personeel aangenomen of bent pas gestart in een HR rol? Maar je hebt niet voldoende kennis van alle details over rechtspraak en loonbeleid? Hoe lees je bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Ontdek het in deze opleiding!

Meer info
Je arbeidsreglement opstellen

Als werkgever moet je een arbeidsreglement opstellen zodra je een werknemer tewerkstelt. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om dat document op te stellen. Ontdek onze online opleiding!

Meer info