Menu
HR for Experts

HR for Experts - Deeltijdse arbeid: rechten en plichten

“Deeltijdse arbeid” is niet wettelijk gedefinieerd, maar algemeen wordt een werknemer die minder uren werkt dan een voltijdse werknemer beschouwd als een deeltijder. Deeltijdse prestaties kunnen zowel in een overeenkomst van bepaalde duur, onbepaalde duur of voor een bepaald werk opgenomen worden en zowel arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers als studenten kunnen deeltijds werken.

Ook de recentste wijzigingen zoals opgenomen in de Wet Peeters worden onder de loep genomen tijdens deze opleiding.

Schrijf u in!
HR for Experts - Deeltijdse arbeid: rechten en plichten
Waarom kiezen voor deze opleiding? Na het volgen van deze opleiding :
 
 • Heeft u een duidelijk beeld over alle rechten en plichten van de werkgever
 • Kent u de rechten en plichten van de werknemer
 • Heeft u de nodig kennis over deeltijdse tewerkstelling
Duur ½ dag (3 uur)
Prijs € 290,00 excl. BTW
Doelgroep Deze opleiding is bestemd voor alle professionals in personeelsbeheer die hun expertise over deeltijdse tewerkstelling wensen te versterken.
Programma
Volgende punten komen aan bod:
 • Welke vormvereisten moeten nageleefd worden en wat zijn de gevolgen indien deze niet nageleefd worden?
 • Deeltijdse arbeidsregelingen en uurroosters : wat zijn de mogelijkheden ?
 • Welke openbaarheidsvereisten moet u naleven en wat moet er gebeuren indien u van het voorziene uurrooster wenst af te wijken?  
 • Welk loon moet betaald worden aan de deeltijder?
 • Wat betekent het begrip “prioritair in aanmerking komen voor een voltijdse vacante betrekking”?
 • Wat is het principe van niet-discriminatie van deeltijdse werknemers?
 • Heeft een deeltijdse werknemer nog recht op werkloosheidsuitkeringen naast zijn deeltijds loon?
 • Is deeltijds werken een recht?
 • Welke zijn de beëindigingsregels van een deeltijdse arbeidsovereenkomst?
 • Welke minimum prestaties moeten gegarandeerd worden?
 • Wat zijn bijkomende uren?
 • Wat in geval van verhoging of vermindering van de arbeidsregeling en van het uurrooster?

Voorkennis

Kennis van arbeidsrecht is wenselijk voor deze opleiding. U stelt deeltijdse werknemers tewerk of u zal dat in de toekomst doen.

Syllabus

De syllabus voor deze opleiding wordt u vier dagen op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet uw mailbox te controleren!

Methodologie

De opleidingen van het parcours “HR for Experts” zijn bijzonder actief. De juridische regels worden aangevuld met vele voorbeelden uit de praktijk.

Algemene voorwaarden Bekijk de algemene voorwaardenPremies en subsidies Ontdek op welke premies u recht heeft

Erkende opleiding:

 • Kmo-portefeuille
Raadpleeg de lijstIncompany opleidingen Opleidingen op maat van uw bedrijf
Komende sessies
Plaats Startdatum Prijs
Online 12/10/2020 Prijs: 290,00 Adres
Online
op 12/10/2020 – 9:30 tot 12:00

Geen opleiding gepland in uw regio?

Contacteer ons
Wenst u deze opleiding organiseren binnen uw bedrijf? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren: