Login
Service Contact Lex4You
Login

Opleidingen Health & Safety

Gezondheid en veiligheid boven alles

Medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn, zorgen voor een laag absenteïsmecijfer en een hoge productiviteit. Maar dat komt niet vanzelf. Een duidelijke strategie is belangrijk. En als het toch misloopt, moet je snel en adequaat kunnen reageren. Opleidingen zijn geen overbodige luxe.

WIl je meer info? Contacteer ons.
"De energie die Securex overbrengt is zeer waardevol. Na elk gesprek krijg ik opnieuw zin om erin te vliegen. Geen enkele vraag is Securex te veel, jullie denken mee in het verlengde van onze noden."
Roel Pallemaerts
Preventieadviseur en Facility Coordinator BMW Group Belgium Luxemburg
Heb je vragen over onze opleidingen?