Menu
Uw zaak starten

Sociaal Verzekeringsfonds

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat u sociaal beschermd bent. Daarom bent u verplicht om u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds én de nodige sociale bijdragen te betalen. We helpen u graag verder.

Contacteer ons
Sociaal Verzekeringsfonds
Waarom aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex? Door aan te sluiten bij ons Sociaal Verzekeringsfonds maakt u in de meeste gevallen als zelfstandige in hoofdberoep aanspraak op socialezekerheidsrechten zoals:
  • Kinderbijslag en geboortepremie
  • Uitkering bij ziekte of ongeval
  • Terugbetaling van medische kosten
  • Moederschapshulp (105 dienstencheques) en moederschapsuitkering
  • Rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkering
  • Overbruggingsrecht
  • Uitkering mantelzorg
Aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds

Een werknemer ziet maandelijks sociale bijdragen van zijn brutoloon gaan. Maar ook als zelfstandig ondernemer bent u verplicht om deze bijdragen leveren. Dit doet u door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de aanvang van uw activiteiten. Door deze aansluiting heeft u recht op verschillende socialezekerheidsrechten.

Meer info
Berekening en betaling van uw sociale bijdragen

Als zelfstandig ondernemer moet u sociale bijdragen betalen. Maar hoe wordt berekend hoeveel u exact moet betalen? Uw situatie als ondernemer heeft invloed op de berekening hiervan. Zo is onder andere uw sociaal statuut een bepalende factor net als uw inkomen.

Meer info
Wilt u meer weten over het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex? Neem contact met ons op