Menu
STARTERS

Sociaal Verzekeringsfonds

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat u sociaal beschermd bent. Daarom bent u verplicht om u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds én de nodige sociale bijdragen te betalen. We helpen u graag verder.

Contacteer ons
Sociaal Verzekeringsfonds
Waarom aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex? Door aan te sluiten bij ons Sociaal Verzekeringsfonds maakt u in de meeste gevallen als zelfstandige in hoofdberoep aanspraak op socialezekerheidsrechten zoals:
  • Kinderbijslag en geboortepremie
  • Uitkering bij ziekte of ongeval
  • Terugbetaling van medische kosten
  • Moederschapshulp (105 dienstencheques) en moederschapsuitkering
  • Rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkering
  • Overbruggingsrecht
  • Uitkering mantelzorg
Registreren als zelfstandige

Start u als zelfstandige? Sluit u online aan bij Securex. Snel en eenvoudig. Al lid van een andere sociale kas? Wij regelen uw overstap voor u!

Meer info
Berekening en betaling van uw sociale bijdragen

Als zelfstandig ondernemer moet u sociale bijdragen betalen. Maar hoe wordt berekend hoeveel u exact moet betalen? Uw situatie als ondernemer heeft invloed op de berekening hiervan. Zo is onder andere uw sociaal statuut een bepalende factor net als uw inkomen.

Meer info
Wilt u meer weten over het Sociaal Verzekeringsfonds van Securex? Neem contact met ons op