Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Welke voordelen worden tijdens de opleiding toegekend aan de stagiair?

Een stagiair die een individuele beroepsopleiding volgt, ontvangt een IBO-premie van de VDAB, en dus geen premie meer van de onderneming. Het bedrag van de premie is afhankelijk van het vervangingsinkomen dat de stagiair ontvangt.

Laatst bijgewerkt op 30 mei 2022

IBO-premie ten laste van de VDAB

De IBO-premie bedraagt:

  • 20% van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 38,5 euro per dag
  • 40% van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van minstens 25,66 euro per dag en maximaal 38,49 euro per dag
  • 60% van het GGMMI bij een vervangingsinkomen van maximaal 25,66 euro per dag
  • 80% van het GGMMI als de stagiair geen inkomen heeft

Als de stagiair een deeltijdse IBO volgt, wordt de IBO-premie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk. 

Andere vergoedingen ten laste van de VDAB

Verplaatsingsvergoeding

De stagiair heeft recht op een verplaatsingsvergoeding. De stagiair krijgt ofwel een gratis abonnement van De Lijn ofwel een kilometervergoeding.

Deze verplaatsingsvergoeding is van toepassing op de verplaatsingen heen en terug tussen de verblijfplaats en de opleidingsplaats van de stagiair. De kilometervergoeding is een forfaitaire vergoeding die 0,15 euro per kilometer bedraagt.

Als de stagiair zich evenwel met een andere openbare vervoersmaatschappij dan met De Lijn verplaatst en de forfaitaire verplaatsingsvergoeding de abonnementskosten niet dekt, betaalt de VDAB de effectieve abonnementskosten. De stagiair moet dan wel zelf eerst zijn abonnement betalen.

Indien de stagiair zich ver moet verplaatsen, heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding van 50 euro per aanwezige dag. Een verre verplaatsing is een verplaatsing waarbij de stagiair voor de enkele afstand een verplaatsingstijd heeft van meer dan 2 uur. Als de afstand tussen de verblijfplaats en de opleidingsplaats meer dan 100 kilometer is, is er eveneens sprake van een verre verplaatsing.

Vergoeding voor de kinderopvang

Als een stagiair tijdens de IBO kinderopvang moet betalen, voorziet de VDAB in de volgende tussenkomst in de kosten van de opvang:

  • Voor baby’s en peuters bij een erkende opvang: volledige terugbetaling van de kosten (luiers en voeding worden evenwel niet terugbetaald)
  • Voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar: volledige terugbetaling van de opvangkosten bij een erkende opvang voor schooldagen (de kosten voor eventuele koekjes, dranken, extra activiteiten,… worden niet terugbetaald)
  • Voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar: Terugbetaling van de opvangkosten tot maximaal 14,37 euro per dag tijdens schoolvrije dagen

Werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering of leefloon

De stagiair behoudt tijdens de IBO zijn statuut van werkzoekende, OCMW-uitkeringsgerechtigde of jonge schoolverlater en blijft verder zijn werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen of leefloon ontvangen indien hij daar voordien al recht op had.

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)