Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Brusselse individuele beroepsopleiding (IBO)

Wat is een IBO en welke regels zijn van toepassing?

Tijdens de IBO is de werkgever enkel een productiviteitspremie aan de stagiair verschuldigd.

Laatst bijgewerkt op 5 augustus 2022

Wat is een IBO?

Tijdens de IBO is de werkgever enkel een productiviteitspremie aan de stagiair verschuldigd, waarop bovendien geen socialezekerheidsbijdragen (noch patronale, noch persoonlijke) verschuldigd zijn.

De werkgever verbindt zich er daarnaast toe om de stagiair, na het einde van de opleiding, aan te nemen met een gewone arbeidsovereenkomst en hem minstens even lang in dienst te houden als de duurtijd van de IBO.

Belangrijk om weten: deze overeenkomst valt niet onder het toepassingsgebied van de definitie van de leerling en de alternerende opleiding.

Welke regels zijn van toepassing?

Voor de individuele beroepsopleiding in Brussel werkt Actiris samen met de VDAB. De regels zijn dan ook dezelfde als diegene die in Vlaanderen van toepassing zijn

Voor een volledige uitleg over deze opleidingsovereenkomst verwijzen we u dan ook naar onze fiche “Individuele beroepsopleiding in het Vlaams Gewest”.

Enige kanttekening die we hierbij maken, is dat de werkgever zijn exploitatiezetel uiteraard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet hebben en dat de kandidaat-stagiair ingeschreven moet zijn bij Actiris om in aanmerking te komen voor de IBO.

Er bestaat ook een bijzondere Brusselse premie die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend aan de werkgever die na de Brusselse IBO een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de stagiair.

Alle artikelen over Brusselse individuele beroepsopleiding (IBO)