Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Wat houdt de IBOT in?

De instapstage is een beroepsopleiding op de werkvloer, die tijdens de beroepsinschakelingstijd verstrekt wordt aan de niet-werkende werkzoekende jonger dan 25 jaar die geen diploma heeft van het secundair onderwijs. Hiertoe wordt een instapstageovereenkomst gesloten tussen de jongere, de werkgever en de VDAB.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden die nageleefd moeten worden om een instapstage te volgen, zijn:

  • De instapstage begint ten vroegste op de 156ste dag van de beroepsinschakelingstijd en uiterlijk op de 310de dag
  • De instapstage is halftijds of voltijds
  • De duur van de stage is minimaal 3 maanden
  • De jonge niet-werkende werkzoekende mag maximaal 2 instapstages volgen, waarvan één enkele bij dezelfde werkgever

Productiviteitspremie en stage-uitkering

De stagiair ontvangt een maandelijkse productiviteitspremie ten laste van de werkgever. De premie bedraagt 200 euro per maand. Dit bedrag wordt gehalveerd bij een deeltijdse stage. De stagiair heeft ook recht op een tegemoetkoming van de werkgever in zijn verplaatsingskosten. Hij is bovendien verzekerd tegen arbeidsongevallen.

Op de productiviteitspremie wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden (vergoedingen verkregen als volledige of gedeeltelijke schadeloosstelling van een tijdelijke derving van bezoldigingen). Er worden daarentegen geen RSZ-bijdragen op geheven.

De stagiair ontvangt ook een stage-uitkering die door de RVA wordt betaald. Deze uitkering bedraagt 26,82 euro per dag. Ze wordt gelijkgesteld met een inschakelingsuitkering en er wordt bijgevolg een bedrijfsvoorheffing van 10,09% op ingehouden.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

De verplichtingen van de werkgever zijn dezelfde als bij een gewone IBO, met als grote uitzondering dat de werkgever niet verplicht is de stagiair na afloop van de instapstage in dienst te nemen.

Kan de instapstage voortijdig beëindigd worden?

Net zoals het de VDAB is die beslist of de werkzoekende een instapstage mag volgen, is het ook de VDAB die beslist om de stage vroegtijdig stop te zetten. In dat geval moet de VDAB geen enkele vergoeding betalen aan de stagiair, noch aan de werkgever.

Als de vroegtijdige stopzetting bovendien te wijten is aan de werkgever en onvoldoende gerechtvaardigd is, moet de werkgever zijn stagiair voor de resterende duur van de stage de vergoeding van 200 euro betalen.

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)