Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Wat houdt de IBO voor kwetsbare werkzoekenden of K-IBO in?

De K-IBO is een specifieke IBO voor kwetsbare werkzoekenden.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Wie komt in aanmerking voor de K-IBO?

Voor een gewone IBO volstaat het dat de aangeworven medewerker één dag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB. Om een K-IBO te sluiten, moet de niet-werkende werkzoekende:

  • Indien hij/zij jonger is dan 25 jaar: ten minste 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB ingeschreven zijn
  • Indien hij/zij 25 jaar is of ouder: ten minste 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB ingeschreven zijn
  • Een indicatie van arbeidshandicap hebben

Ook personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten, komen in aanmerking voor een K-IBO.

Duur van de opleiding

De VDAB bepaalt de duur van de opleiding gegeven in het kader van deze specifieke IBO. Deze bedraagt ten minste 1 maand en ten hoogste 1 jaar

K-IBO premie

Bij een K-IBO heeft de stagiair recht op een K-IBO premie. Deze K-IBO premie bedraagt evenveel als de gewone IBO premie.

Vergoeding te betalen door de onderneming

Indien de stagiair een K-IBO volgt, is de onderneming waar hij de opleiding volgt geen maandelijks bedrag aan de VDAB verschuldigd.

Verplichtingen van de werkgever

De verplichtingen van de werkgever die een K-IBO heeft gesloten, zijn dezelfde als diegene die gelden in het kader van een gewone IBO. Zo is de werkgever onder andere verplicht om onmiddellijk na het einde van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met de IBO-medewerker te sluiten.

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)