Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Stopzetting van de opleidingsovereenkomst

De werkgever kan niet beslissen over de stopzetting van de opleidingsovereenkomst.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Enkel de VDAB kan beslissen over de stopzetting van de individuele opleidingsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de stagiair langdurig ziek is en de re-integratie in de onderneming nadien teveel moeilijkheden met zich mee zou brengen of wanneer blijkt dat de stagiair niet geschikt is voor de te volgen opleiding.

Wanneer de werkgever of de stagiair een einde aan de overeenkomst wensen te maken, dienen zij hierover met de VDAB te onderhandelen. Wanneer de werkgever de opleiding zonder toestemming van de VDAB stopzet, kan de VDAB beslissen geen individuele beroepsopleidingen meer toe te staan gedurende een periode van 3 jaar, tenzij de werkgever de overeenkomst beëindigd heeft omwille van een dringende reden.

De stagiair die zich wegens een niet-gerechtvaardigde stopzetting benadeeld voelt, kan een schadevergoeding eisen. De rechtbanken oordelen in dit geval meestal dat de stagiair recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan wat hij verdiend zou hebben indien de overeenkomst niet beëindigd geweest was.

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)