Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Schorsing van de opleidingsovereenkomst en arbeidsongeval

Volgens de VDAB worden tijdens de opleidingsovereenkomst enkel de effectief gepresteerde dagen betaald.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Principe

Volgens de VDAB worden tijdens de opleidingsovereenkomst enkel de effectief gepresteerde dagen betaald

De stagiair zal voor de dagen van gewettigde afwezigheid wel worden vergoed door de RVA of de mutualiteit, op voorwaarde uiteraard dat de stagiair beantwoordt aan de vereiste voorwaarden.  De dagen arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval zullen ten laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever.

De onderneming die de stagiair tewerkstelt in het kader van de IBO moet wel steeds dezelfde kostprijs betalen onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van de stagiair.

Ziekte

Zoals hiervoor werd toegelicht, heeft de stagiair geen recht op de IBO premie als hij ziek is. De werkgever vult in het IBO-systeem de code 4 in (ziekte). 

Indien de stagiair werkloosheids- of opleidingsuitkeringen ontvangt, vult de werkgever op het aanwezigheidsattest dat aan de stagiair wordt overhandigd de code Z in op de ziektedagen.

Onwettige afwezigheid

De werkgever moet in geval van onwettige afwezigheid de VDAB-consulent onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Via het online IBO-systeem dient de code 8 te worden ingegeven (andere afwezigheden).  Op het aanwezigheidsattest vult de werkgever de code 'O' in.

Vakantie

Lees hierover onze volgende vraag

Arbeidsongeval

De werkgever dient onmiddellijk een aangifte te doen aan zijn verzekeraar. Via het IBO-systeem dient de code 5 te worden ingevuld. Op het aanwezigheidsattest dat maandelijks aan de stagiair wordt overhandigd dient de code X te worden ingevuld op de dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval.

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)