Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Overzichtstabel en wettelijke referenties

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen inzake de Vlaamse IBO.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Wettelijke referenties

 • Koninklijk besluit van 13 maart 2006 (opleidingsuitkeringen)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009

Overzicht

Voorwaarde voor de stagiair

Geen leeftijdsvoorwaarde

Minimum 1 dag werkzoekend

Opleidingscontract ≠ arbeidscontract

 • Typecontract
 • Tussen werkgever, stagiair en VDAB
 • Duur: min 1 maand , max. 6 maanden

Vergoeding

Ten laste van de VDAB

De werkgever betaalt de VDAB een kostprijs. Deze kostprijs is afhankelijk van het loon dat de stagiair na de beëindiging van de IBO zal ontvangen.

Behoud van de werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen

Sociale en fiscale behandeling van de vergoeding

Geen socialezekerheidsbijdragen

Bedrijfsvoorheffing: 11,11%

Verplichtingen van de werkgever

 • Dimona type IVT
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Na de opleidingsovereenkomst: sluiten van een arbeidsovereenkomst (kan ook met een derde onderneming)

Schorsingen van het opleidingscontract

Elke niet gepresteerde dag = niet betaald

Beëindiging van het opleidingscontract

 • Beslissing van de VDAB

 

Indien onregelmatig ontslag:

 • Terugbetaling tussenkomst VDAB
 • Betaling loon garantieperiode

Arbeidsovereenkomst

 • AOBT (indien normaal in de onderneming) of AOOT
 • Min. gedurende duur gelijk aan opleiding

 

Indien onregelmatig ontslag:

 • Naleving normale ontslagregels
 • Terugbetaling tussenkomst VDAB
 • Eventuele schadevergoeding via rechtbank (betaling loon garantieperiode)

Functie die overeenstemt met het aangeleerde beroep

Barema van het PC

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)