Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

Hoe kan men de arbeidsovereenkomst verbreken?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de periode van gewaarborgde tewerkstelling en de periode erna.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022

Tijdens de periode van gewaarborgde tewerkstelling

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst in principe slechts beëindigen na verloop van een periode overeenstemmend met de duur van de opleiding, tenzij omwille van dringende reden. 

Wenst hij de arbeidsovereenkomst toch vroeger te verbreken, dan dient hij de normale beëindigingsregels uit de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten te respecteren.

Daarenboven kan de werknemer eventueel ook een schadevergoeding van de werkgever eisen wegens het niet-respecteren van de periode van gewaarborgde tewerkstelling. Indien het bedrag van deze schadevergoeding niet door de partijen werd overeengekomen, zal de rechter dit moeten begroten. Hetgeen hierbij vergoed moet worden, is het verlies van de kans om tijdens de periode van gewaarborgde tewerkstelling tewerkgesteld te blijven. De rechter kan hierbij rekening houden met het feit dat de schade al geheel of gedeeltelijk vergoed werd door het betalen van een opzegvergoeding.

Na de periode van gewaarborgde tewerkstelling

Nadat deze periode van ‘gewaarborgde tewerkstelling’ verstreken is, zijn de normale verbrekingsregels uit de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing.

 

Alle artikelen over Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)