Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Stages en opleidingen voor werkzoekenden

De gewesten bieden werkzoekenden de mogelijkheid om verschillende soorten opleidingen te volgen met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Wat zijn de regels voor deze overeenkomsten? Moet u uw stagiair een vergoeding betalen? Zijn er RSZ-bijdragen verschuldigd? Moet u een Dimona-aangifte doen? Ontdek het hier.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Tijdelijke werkervaring in Vlaanderen (TWE)

Het stelsel van tijdelijke werkervaring beoogt langdurige werkzoekenden terug in het normaal economisch circuit te krijgen. Dit stelsel heeft als doel werkzoekenden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en juiste arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen. Belangrijk is dat het decreet het nieuwe stelsel van de Tijdelijke Werkervaring (TWE) invoert met de mogelijkheid tot verschillende werkplekleerinstrumenten, waaronder de werkervaringsstage.

Vlaamse individuele beroepsopleiding (IBO)

De individuele beroepsopleiding (IBO), die enkel in het Vlaamse Gewest van toepassing is, heeft als doel werkzoekenden, begunstigden van OCMW-uitkeringen of jonge schoolverlaters in te schakelen op de arbeidsmarkt via een beroepsopleiding in de onderneming. De werkgever verbindt zich er bovendien toe de stagiair, na het einde van de opleiding, aan te nemen met een gewone arbeidsovereenkomst.

Vlaamse werkervaringsstage (WES)

De werkervaringsstage is bedoeld voor werkzoekenden voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt vooral te wijten is aan een gebrek aan (relevante) werkervaring en een gebrek aan generieke competenties (soft skills of arbeidsattitudes). Na deze stage is de werkgever niet verplicht om de werkzoekende in dienst te nemen.

Brusselse individuele beroepsopleiding (IBO)

De individuele beroepsopleiding (IBO) is een stage die een werkzoekende in een onderneming verricht. Hierdoor kunnen zij praktijkervaring opdoen en de nodige kwalificaties bereiken om een specifieke beroepsactiviteit bij de werkgever te kunnen uitoefenen. Bovendien beschikken de ondernemingen via de IBO naderhand over een arbeidskracht die aan hun behoeften aangepast is.

Brusselse First-stage

De Brusselse regering heeft voor jonge werkzoekenden de stage eerste werkervaring (ook ‘First stage’ genoemd) op poten gezet. Deze stage is in de plaats gekomen van de instapstage. De stage eerste werkervaring is bedoeld om jonge niet-werkende werkzoekende die zich na hun studies bij Actiris inschrijven, een eerste werkervaring te laten opdoen.