Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Jongeren in opleiding - Algemene regels

Wat zijn de start- en stagebonus in Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap?

De bevoegdheid voor de start- en stagebonus werd geregionaliseerd.

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2022

In het Waals Gewest zijn de start- en stagebonus sinds 1 september 2016 afgeschaft en vervangen door 3 premies.  Meer informatie over deze premies vindt u onder de volgende vraag.

In het Brussels Gewest zijn de start- en stagebonus sinds 1 juli 2018 afgeschaft. Ze werden vervangen door een premie voor jongeren in alternerende opleiding en een premie voor mentors

De start- en stagebonus is dus enkel nog van toepassing in Vlaanderen en in de Duitstalige Gemeenschap.

Startbonus voor de jongere

De jongeren die een alternerende leerovereenkomst[1] van minstens 4 maanden sluiten, kunnen van een startbonus genieten. 

De startbonus wordt gedurende ten hoogste 3 opleidingsjaren van een zelfde cyclus toegekend, telkens als de jongere een opleidingsjaar met succes beëindigd heeft.  De bonus bedraagt 500 euro op het einde van het eerste of tweede opleidingsjaar en 750 euro op het eind van het derde opleidingsjaar.

Stagebonus voor de werkgever

Reguliere stagebonus

In lijn met de startbonus krijgt de werkgever die de jongere een praktische opleiding aanbiedt van minstens 4 maanden een financiële tussenkomst die stagebonus genoemd wordt.

Deze bonus wordt gedurende ten hoogste 3 opleidingsjaren van een zelfde alternerende opleidingscyclus toegekend.  Hij bedraagt eveneens 500 euro op het einde van het eerste of het tweede opleidingsjaar en 750 euro op het einde van het derde opleidingsjaar.  In tegenstelling tot de startbonus wordt de stagebonus toegekend telkens als de jongere een opleidingsjaar beëindigd heeft, zonder dat hij daarom geslaagd moet zijn.

Wanneer er vóór het einde van het lopende opleidingsjaar een einde aan de praktijkopleiding gemaakt wordt om een reden die onafhankelijk is van de wil van de werkgever, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • Indien de praktijkopleiding tijdens het lopende opleidingsjaar minder dan 3 maand geduurd heeft, wordt de stagebonus niet toegekend
  • Indien de praktijkopleiding tijdens het lopende opleidingsjaar 3 maanden of langer geduurd heeft, wordt de volledige stagebonus uitbetaald.

Verruimde of aanvullende stagebonus voor de werkgever in het Vlaams Gewest

Nieuw! Vanaf 1 september 2021 krijgt de werkgever die een jongere opleidt van 18 jaar of ouder, bovenop de reguliere stagebonus, voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 een aanvullende stagebonus.

Deze relancemaatregel verruimt tijdelijk de stagebonus naar ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan meerderjarige leerlingen in een alternerende opleiding die wegens hun leeftijd niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. 

Onderstaande voorwaarden gelden:

  • De onderneming die de jongere opleidt, is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
  • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op tijdens het schooljaar waarvoor de verruimde stagebonus wordt aangevraagd. 
  • De onderneming heeft geen recht op een reguliere stagebonus 

Hij bedraagt 500 euro bij de eerste en tweede toekenning. Hij wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die de werkgever opleidt in zijn onderneming.

De aanvullende stagebonus telt niet mee voor de bepaling van het maximale aantal te ontvangen stagebonussen.

Procedure

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor:

  • De startbonus van jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest
  • De stagebonus van werkgevers met vestigingseenheid in het Vlaams Gewest

Aanvraag van de start- en stagebonus

De aanvragen voor een start- en stagebonus dienen ingediend te worden bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van het Vlaams Gewest.

Duitstalige Gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor:

  • De startbonus van jongeren die een alternerende leerovereenkomst hebben gesloten met een werkgever met vestigingseenheid in het Duitstalig Waals Gewest
  • De stagebonus van werkgevers met vestigingseenheid in het Duitstalig Waals Gewest

In de Duitstalige Gemeenschap is het Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM) bevoegd voor de uitbetaling van de start- en stagebonus. 

 

 

[1] In de Duitstalige Gemeenschap werd bepaald dat de start- en stagebonus enkel worden toegekend bij het sluiten van een industriële leerovereenkomst, een middenstandsleerovereenkomst en een beroepsinlevingsovereenkomst.

Alle artikelen over Jongeren in opleiding - Algemene regels