Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Zijn er beperkingen op het vlak van het uurrooster?

De arbeidsduur mag niet meer dan 8 uur per dag en 40 uur per week bedragen.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

Principes

De arbeidsduur mag niet meer dan 8 uur per dag en 40 uur per week bedragen.

Een werkdag loopt van 6u00 tot 20u00 en een week stemt overeen met een cyclus van 7 dagen die aanvangt op maandag en eindigt op zondag.

Elke arbeidsprestatie mag nooit minder dan 3 uren bedragen [1]. Afwijkingen van deze minimumgrens kunnen bij koninklijk besluit of sectorale CAO toegestaan worden.

Hoewel de effectieve wekelijkse arbeidsduur nog steeds maximum 40 uren bedraagt, is de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur sinds 1 januari 2003 vastgesteld op 38 uren.

Afhankelijk van de toepasselijke sector en/of de collectieve ondernemingsovereenkomsten wordt deze gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bereikt door:

  • ofwel effectief 38 uur te werken;
  • ofwel meer uren te werken (maximum 40) en inhaalrust toe te kennen.

In principe moet de naleving van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur per kwartaal bekeken worden, maar de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of het arbeidsreglement mogen deze referteperiode verlengen (tot maximum één jaar).

Om te weten welke regels in uw sector van toepassing zijn, kan u klikken op de link "In uw sector" op deze pagina.

Afwijkingen

In sommige gevallen en mits naleving van bepaalde voorwaarden mag de werkgever een arbeidsregeling invoeren die afwijkt van de hierboven vermelde principes (meer dan 8 uren per dag en/of meer dan 40 uren per week).

Er zijn meerdere wettelijke afwijkingen toegestaan:

  • de structurele of voortdurende afwijkingen: de afwijkende uurroosters mogen worden toegepast op de volledige referteperiode voor zover de wettelijke voorwaarden nageleefd zijn. Indien de specifieke voorwaarden gekoppeld aan deze afwijkingen nageleefd worden, geven de overschrijdingen van het uurrooster geen aanleiding tot de betaling van een loontoeslag;
  • de occasionele afwijkingen bedoeld om het hoofd te bieden aan een specifieke tijdelijke situatie waarin de werknemers meer dan de normale uurroosters moeten presteren.

U vindt een overzicht van deze afwijkingen in de overzichtstabel van de structurele afwijkingen en de overzichtstabel van de occasionele afwijkingen. Wenst u meer informatie over hun toepassingsvoorwaarden gelieve dan uw legal advisor te raadplegen.

[1] Voor meer informatie over de deeltijdse arbeid, zie onze fiche Deeltijdse arbeid – 1. arbeidsduur.

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur