Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Wie is onderworpen aan de bepalingen betreffende de arbeidsduur?

De wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsduur zijn van toepassing op alle werknemers en op de werkgevers uit de privésector.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

De wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsduur zijn van toepassing op alle werknemers (bedienden, arbeiders, studenten …) en op de werkgevers uit de privésector.

Ze gelden eveneens voor de personen die, anders dan met een arbeidsovereenkomst, arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een andere persoon (bijvoorbeeld, de leerjongens, de stagiairs in het kader van hun schoolopleiding, de personen met een IBO-, PFI of FPI-overeenkomst,…).

Uitsluitingen

De wet sluit echter ook bepaalde categorieën van werknemers uitdrukkelijk van de bepalingen betreffende de arbeidsduur uit. Dit geldt meer bepaald voor:

  • de huisarbeiders;
  • de handelsvertegenwoordigers;
  • de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor dienstboden;
  • de werknemers bekleed met een leidinggevende functie of vertrouwenspost (zie bijlage Arbeidsduur - KB 10 februari 1965).

Attachments

Rechtsklikken op link en dan "Save Target As..."

Arbeidsduur - KB 10 FEBRUARI 1965.doc (35,5 k)

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur