Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Welke wettelijke afwijkingen bestaan er op de 3-uren regel?

De 3-uren regel is niet van toepassing in sommige gevallen.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Aan de toepassing van de 3-uren regel zijn onttrokken:

Openbare sector

De werknemers en werkgevers die van het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités uitgesloten zijn, vallen niet onder de 3-uren regel. Het betreft:

  • De openbare sector, met uitzondering van het paramedische personeel dat tewerkgesteld wordt door instellingen of door personen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen, alsmede de apothekers
  • De rechtstreeks gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Schoonmaakpersoneel

De werklieden van wie het werk er uitsluitend in bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken, vallen niet onder de 3-uren regel.

Voorbeeld: schoonmaak van de winkel van de werkgever, elke avond (van maandag tot vrijdag) van 18u tot 19u (5 x 1 uur).

Werknemers die het werk deeltijds hervatten met toestemming van de arts van de mutualiteit

Voor arbeidsongeschikte werknemers die het werk deeltijds hervatten met de toestemming van de arts van de mutualiteit, moet de 3- uren regel evenmin worden toegepast. Deze uitzondering geldt voor de volledige duur van de hervatting met toestemming van de arts van de mutualiteit.

Deze afwijking is enkel mogelijk met toestemming van de werknemer. Er moet dus een bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden afgesloten om deze afwijking in te voeren.

Specifieke contracten [1]

Occasionele arbeid

De werknemers die occasionele arbeid verrichten, vallen niet onder de 3-uren regel.  Wordt als occasionele arbeid beschouwd, de arbeid die ten behoeve van de huishouding van de werkgever of van zijn gezin verricht wordt, voor zover deze arbeid 8 uur per week bij één of meer werkgevers niet overschrijdt.

Socio-culturele sector

De werknemers tewerkgesteld in de socio-culturele sector vallen niet onder de 3-uren regel. Deze uitsluiting geldt echter enkel voor zover deze werknemer gedurende maximum 25 dagen per jaar bij één of meer werkgevers werd tewerkgesteld en op voorwaarde dat er een dag-aangifte in de Dimona wordt gedaan.

Werklozen PWA

De werklozen die activiteiten in het kader van de reglementering betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) verrichten, vallen niet onder de 3-uren regel.

[1] Het gaat om de werknemers voorzien in artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur