Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid: formaliteiten

Wat zijn de vormvereisten?

De deeltijdse arbeidsovereenkomst moet voor iedere werknemer individueel, schriftelijk en vóór of op het ogenblik van de aanvang van de deeltijdse prestaties gesloten worden.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Individuele schriftelijke arbeidsovereenkomst, uiterlijk bij het begin van de prestaties

De deeltijdse arbeidsovereenkomst moet voor iedere werknemer individueel, schriftelijk en vóór of op het ogenblik van de aanvang van de deeltijdse prestaties gesloten worden.

Verplichte vermeldingen

De deeltijdse arbeidsovereenkomst moet bovendien de volgende gegevens vermelden:

Voor deeltijders met een vast uurrooster

  • De deeltijdse arbeidsregeling (de vaste of gemiddelde wekelijkse arbeidsduur)
  • Het overeengekomen uurrooster (de dagen en uren waarop de werknemer prestaties verricht)
  • De vaste volgorde waarin de uurroosters elkaar opvolgen, wanneer de werknemer tewerkgesteld wordt volgens een cyclus die over meer dan een week gespreid is

Bij afwezigheid van deze vermeldingen dient de arbeidsovereenkomst expliciet te verwijzen naar de deeltijdse arbeidsregelingen die in een op sectoraal of ondernemingsvlak afgesloten CAO vervat zijn.

Voor deeltijders met een variabel uurrooster

Sanctie

Indien de deeltijdse arbeidsovereenkomst niet aan de vereiste vormvoorwaarden voldoet en a fortiori wanneer er niets op papier gezet werd, mag de werknemer de voor hem meest gunstige arbeidsregeling en het meest gunstig deeltijds uurrooster kiezen uit al de uurroosters die in de onderneming worden toegepast.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid: formaliteiten