Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Wat zijn de sancties wanneer de minimumduur niet nageleefd wordt?

De werknemer heeft recht op het loon voor de wettelijk voorziene minimumduur van de arbeidsprestaties.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Loonwaarborg

Wanneer de overeenkomst zonder geldige uitzondering in prestaties met een kortere duur dan de wettelijke minimumduur van 1/3 van een voltijdse arbeidsprestatie voorziet, heeft de werknemer recht op het loon voor  de wettelijk voorziene minimumduur van de arbeidsprestaties.

Voorbeeld: De arbeidsduur van een voltijds tewerkgestelde werknemer ligt op 38 uur per week.  Een werknemer werkt in een deeltijdse arbeidsregeling van 9 uur per week, met een uurrooster van 3 x 3u.  De werkgever zal hem een loon op basis van 12,7  (= 38u/3) uur per week moeten betalen.

Administratieve of strafrechtelijke boetes

De werkgever die de minimumgrens van 3 uren per prestatie niet naleeft, kan een strafrechtelijke of administratieve sanctie oplopen.  Voor meer informatie verwijzen we u naar ons thema "Verplichtingen als werkgever > Sociale inspectie en federaal sociaal strafrecht > Inbreuken", en meer bepaald het trefwoord “Arbeidsduur”.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur