Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Wat zijn de sancties indien de wettelijke bepalingen niet worden nageleefd?

De bepalingen inzake de arbeidsduur zijn van openbare orde.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

De bepalingen inzake de arbeidsduur zijn van openbare orde. Dat betekent dat de werkgever en de werknemer geen overeenkomst mogen sluiten die afwijkt van deze bepalingen. Zo'n overeenkomst zou absoluut nietig zijn.

Regularisatie van de niet-betaalde overuren en van de niet-toegekende inhaalrust

De werkgever die overuren heeft doen presteren, maar de inhaalrust niet heeft toegekend en/of het verschuldigde overloon niet heeft betaald, zal door het Toezicht op de sociale wetten verplicht worden om deze uren te regulariseren (te betalen).

Doorgaans eist het Toezicht op de sociale wetten dat de inhaaluren en de loontoeslagen worden geregulariseerd voor de periode van 3 jaar voorafgaand aan de datum waarop de overtreding is vastgesteld.

Administratieve boetes en strafsancties

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Arbeidsduur” in de fiche “Sociaal Strafwetboek – 4. De inbreuken” in ons dossier over het Sociaal Strafwetboek. U vindt dit dossier terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur