Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Zondagsarbeid

Wat verstaat men onder zondagsarbeid?

Met ‘zondag’ wordt bedoeld: de astronomische dag van 0h tot 24h.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Zondagarbeid is in principe verboden. Deze regel is van openbare orde. Werkgever en werknemer kunnen er dus niet van afwijken, zelfs niet in gemeenschappelijk akkoord.

Er wordt gewerkt met een regime van 5 of maximaal 6 arbeidsdagen per week en een verplichte wekelijkse rust van 35 opeenvolgende uren. Deze 35 uren komen voort uit de 11 uren verplichte dagelijkse rust tussen twee prestaties, gecumuleerd met de verplichte wekelijkse rust van 24 uren op zondag.

In de gevallen waar het toegestaan is om op structurele wijze op zondag te werken, zullen de uurroosters een andere onbetaalde rustdag moeten voorzien. De wekelijkse rustdag wordt niet bezoldigd.

Opgelet! Het verbod op zondagarbeid geldt enkel voor werknemers. Dit staat los van de toelating om een handelsactiviteit te mogen uitoefenen op zondag [1]. De zelfstandigen zelf zijn uiteraard niet onderworpen aan de regels van de Arbeidswet [2], maar zij moeten nagaan welke regels voor hun activiteit of in hun gemeente gelden omtrent de zondagopening. Het kan dus best zijn dat je als zaakvoerder je zaak mag openhouden op zondag, maar dat je op die dag geen personeel mag tewerkstellen.

[1] Voor meer info hieromtrent, neem contact op met het ondernemingsloket van Securex.

[2] D.i. voor wat hun persoon betreft, ze moeten natuurlijk wel de Arbeidswet respecteren voor wat hun personeel betreft.

Alle artikelen over Zondagsarbeid