Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Zondagsarbeid

Wat met jeugdige werknemers?

Jeugdige werknemers mogen niet op zondag tewerkgesteld worden.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Principe

Jeugdige werknemers (dit zijn minderjarigen die 15 jaar of ouder zijn en niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht) [1] mogen niet op zondag tewerkgesteld worden. Bovendien hebben ze recht op een bijkomende rustdag onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan de zondag, dus op zaterdag of maandag.

Uitzonderingen

Overmacht

Jeugdige werknemers mogen uitzonderlijk toch op zondag tewerkgesteld worden voor volgende gevallen van overmacht:

 • om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
 • voor dringende herstellingen aan machines of materieel
 • of voor een onvoorziene noodzaak.

Indien de werkgever een jeugdige werknemer heeft tewerkgesteld op zondag omwille van dergelijke reden, dient hij de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten hiervan binnen drie dagen schriftelijk op de hoogte te brengen.

Andere uitzonderingen

Bijkomende uitzonderingen op dit principieel verbod kunnen bij koninklijk besluit voorzien worden voor bepaalde bedrijfstakken, bedrijven of beroepen of voor het uitvoeren van bepaalde werken.

Zo kan de jeugdige werknemer één zondag op twee tewerkgesteld te worden, op voorwaarde dat de Dienst Toezicht op de sociale wetten minstens 5 dagen op voorhand over de tewerkstelling van jonge werknemers op de zondag schriftelijk geïnformeerd wordt:

 • in de bakkerijen en banketbakkerijen;
 • in de horeca.

Zo kan de jeugdige werknemer één zondag op twee tewerkgesteld worden gedurende de kerst-en paasvakantie en van pinksterzondag tot 30 september op voorwaarde dat de Dienst Toezicht op de sociale wetten minstens 5 dagen op voorhand over de tewerkstelling van jonge werknemers op de zondag schriftelijk geïnformeerd wordt in de badplaatsen, kuuroorden en toeristische centra in volgende bedrijven:

 • Kleinhandelszaken
 • Kapsalons
 • Verhuur van boeken, stoelen en vervoermiddelen
 • Ondernemingen voor openbare vertoningen en vermakelijkheden.

Zo kan de jeugdige werknemer één zondag op twee tewerkgesteld worden:

 • In de sector van de textielnijverheid en breiwerk
 • voor het deelnemen aan sportmanifestaties;
 • om hun medewerking te verlenen aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard en aan modeshows en voorstellingen van modecollecties.

Indien de werkgever de voorafgaande toelating bekomt van de Dienst Toezicht op de sociale wetten, mag hij de jeugdige werknemer in bovenstaande gevallen meer dan één zondag op twee tewerkstellen.

Leerlingen-stagiairs

Een aantal teksten uitgewerkt door de betreffende gewesten en gemeenschappen regelen de tewerkstelling voor leerlingen-stagiairs

Er zijn specifieke regels van toepassing afhankelijk van het type overeenkomst. Zondag arbeid is in principe verboden. Er zijn evenwel uitzonderingen. Voor meer informatie hieromtrent gelieve ons dossier “stage/leertijd” onder de rubriek sociaal/dossiers/stage/leertijd/alternerende opleiding te raadplegen. In geval van twijfel, gelieve uw legal advisor te contacteren.

Inhaalrust

De jeugdige werknemer heeft recht op inhaalrust volgens dezelfde modaliteiten als een gewone werknemer.

Bovendien moet de werkgever aan de jongere die op zondag of op zijn bijkomende rustdag gewerkt heeft, een wekelijkse rusttijd garanderen van 36 opeenvolgende uren. Deze kan samenvallen met de bovenvermelde inhaalrust.

[1] Het gaat om de jongeren vanaf 15 jaar en minder dan 18 jaar. Onder 15 jaar spreken we van kinderarbeid.

Alle artikelen over Zondagsarbeid