Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid: praktische vragen

Wat is het principe van niet-discriminatie van deeltijdse werknemers?

Het is de werkgevers verboden de werknemers die door een deeltijdse arbeidsovereenkomst gebonden zijn minder gunstig te behandelen inzake arbeidsvoorwaarden dan de voltijdse werknemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Principe

Het is de werkgevers verboden de werknemers die door een deeltijdse arbeidsovereenkomst gebonden zijn minder gunstig te behandelen inzake arbeidsvoorwaarden dan de voltijdse werknemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Bevinden zich in een vergelijkbare situatie, de werknemers die door dezelfde soort arbeidsovereenkomst gebonden zijn en die hetzelfde of soortgelijk werk verrichten (of hetzelfde beroep uitoefenen). Deze vergelijking moet bovendien gebeuren in dezelfde vestiging of in dezelfde onderneming of, bij ontstentenis, in dezelfde bedrijfstak.

Uitzonderingen

Deeltijdse werknemers mogen anders worden behandeld wanneer objectieve redenen dit rechtvaardigen.

Bovendien kunnen de rechten van deeltijdse werknemers, wanneer dit passend is, in verhouding tot hun arbeidsduur vastgesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval inzake jaarlijkse vakantie en in geval van afwezigheid, tijdens de opzegperiode, voor het zoeken van een nieuwe betrekking.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid: praktische vragen