Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Wat in geval van verhoging of vermindering van de arbeidsregeling en van het uurrooster?

In geval van tijdelijke verhoging van de arbeidsregeling kan de werkgever voorstellen een overeenkomst voor bepaalde tijd te sluiten als bijvoegsel bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

In geval van tijdelijke verhoging van de arbeidsregeling (vermeerdering van het werk) kan de werkgever voorstellen een overeenkomst voor bepaalde tijd te sluiten als bijvoegsel bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Een blijvende verhoging daarentegen kan aanleiding geven tot de aanpassing van de aanvankelijk gesloten arbeidsovereenkomst via een bijvoegsel voor onbepaalde duur.

In geval van vermindering van de arbeidsregeling en het daaraan verbonden uurrooster zal de werkgever ertoe genoodzaakt zijn de werknemer te ontslaan indien deze niet spontaan instemt met een vermindering van zijn prestaties.

De deeltijdse werknemer die reeds bijkomende werkloosheidsuitkeringen geniet en vrijwillig zijn deeltijdse prestaties vermindert, krijgt geen bijkomende compensatie voor de opgegeven uren. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op het statuut van "werkloze met behoud van rechten".

In die omstandigheden is het voor de deeltijdse werknemer – ongeacht of deze al dan niet bijkomende werkloosheidsuitkeringen geniet – wenselijker de vermindering van de arbeidsprestaties te weigeren en ontslagen te worden mits het presteren van een opzegtermijn om vervolgens (na het verstrijken van de opzegperiode) opnieuw in dienst te worden genomen in het kader van de verminderde arbeidsregeling. Aldus zal de deeltijdse werknemer na 3 maanden bijkomende werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten voor de "opgegeven uren".

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur