Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Variabele arbeidsregeling

Bij een variabele arbeidsregeling is het uurrooster altijd variabel (of flexibel).

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Principe

Bij een variabele arbeidsregeling is het uurrooster altijd variabel (of flexibel). Dit uurrooster mag enkel toegepast worden indien de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van ten hoogste één kwartaal nageleefd wordt. Een cao, een koninklijk besluit of het arbeidsreglement kan evenwel een langere referteperiode met een maximum van één jaar bepalen.

Formaliteiten

De werkgever die werknemers met een variabele arbeidsregeling tewerkstelt, moet een aantal specifieke formaliteiten naleven:

  • Vermelding in het arbeidsreglement van het kader dat de regels vaststelt volgens dewelke het uurrooster wordt bepaald
  • Verwijzing naar dat kader in de arbeidsovereenkomst
  • De werknemers 7 werkdagen op voorhand van het toepasselijke uurrooster op de hoogte brengen
  • Bewaring van een uittreksel of een kopie van de arbeidsovereenkomst op de plaats waar het arbeidsreglement bewaard wordt. Deze verplichting mag ook op elektronische wijze vervuld worden

Voor meer uitleg over deze formaliteiten verwijzen we u naar de vraag “Welke openbaarheidsvereisten moet de werkgever naleven?

Voorbeeld

De werknemer werkt gemiddeld 14 uur per week, gespreid over 5 weken.

 

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Maandag

14u-18u

-

8u-12u

13u-17u

-

13u-18u

Dinsdag

13u-18u

13u-18u

8u-12u

-

-

Woensdag

-

13u-18u

-

-

-

Donderdag

8u-12u

8u-13u

-

14u-18u

-

Vrijdag

9u-12u

13u-17u

8u-13u

-

8u-14u

-

Zaterdag

-

-

-

9u-12u

-

TOTAAL

20u

20u

12u

13u

5u

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur