Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

Variabel uurrooster op basis van een vaste arbeidsregeling

Bij een variabel uurrooster op vaste wekelijkse basis wordt enkel de wekelijkse arbeidsduur vast bepaald.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Principe

Bij een variabel uurrooster op vaste wekelijkse basis wordt enkel de wekelijkse arbeidsduur vast bepaald. Het concrete uurrooster kan van week tot week verschillend zijn en wordt in de arbeidsovereenkomst niet gepreciseerd.

Formaliteiten

De werkgever die werknemers met een variabel uurrooster op basis van een vaste arbeidsregeling tewerkstelt, moet een aantal specifieke formaliteiten naleven:

  • Vermelding in het arbeidsreglement van het kader dat de regels vaststelt volgens dewelke het uurrooster wordt bepaald
  • Verwijzing naar dat kader in de arbeidsovereenkomst
  • De werknemers 7 werkdagen op voorhand van het toepasselijke uurrooster op de hoogte brengen
  • Bewaring van een uittreksel of een kopie van de arbeidsovereenkomst op de plaats waar het arbeidsreglement bewaard wordt. Deze verplichting mag ook op elektronische wijze vervuld worden

Voor meer uitleg over deze formaliteiten verwijzen we jou naar de vraag “Welke openbaarheidsvereisten moet de werkgever naleven?

Voorbeeld

De werknemer werkt 18 uur per week, maar telkens volgens een ander uurrooster, waarvan hij 7 werkdagen op voorhand in kennis wordt gesteld.

Week 1

 

Week 2

 

Week 3

 

Maandag

12u-16u

Maandag

-

Maandag

12-16u

Dinsdag

8u-13u

Dinsdag

14u-17u

Dinsdag

-

Woensdag

14u-17u

Woensdag

9u-13u

Woensdag

14u-17u

Donderdag

-

Donderdag

17u-20u

Donderdag

9u-12u 13u-18u

Vrijdag

13u-19u

Vrijdag

-

Vrijdag

14u-17u

Zaterdag

-

Zaterdag

9u-12u 13u-18u

Zaterdag

-

TOTAAL

18u

TOTAAL

18u

TOTAAL

18u

 

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur