Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Regels voor jeugdige werknemers

Jongeren tussen 15 jaar en 18 jaar mogen niet ‘s nachts werken (prestaties tussen 20 uur en 6 uur).

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Principe

Jongeren tussen 15 jaar en 18 jaar mogen niet ‘s nachts werken (prestaties tussen 20 uur en 6 uur).

Afwijkingen

Activiteiten en beroepen

Minderjarigen die ouder zijn dan 16 jaar mogen worden tewerkgesteld in het kader van nachtprestaties in bepaalde bedrijfstakken, ondernemingen of beroepen met het oog op de uitvoering van bepaalde werken of voor bepaalde categorieën van jonge werknemers.

De modaliteiten van de nachtarbeid voor die jongeren moeten in een koninklijk besluit worden vastgesteld. Dat is het geval voor bepaalde paritaire comités (bijvoorbeeld de horecasector) [1].

In die gevallen mogen de jongeren na 20u00 werken en arbeidsprestaties aanvatten vóór 06u00, maar ze mogen nooit tussen middernacht en 4 uur werken. De specifieke grenzen worden vastgelegd in de sectorale cao of het koninklijk besluit.

Naast die situaties mogen jonge werknemers tot 22u00 en vanaf 06u00 werken of tot 23u00 en vanaf 07u00 werken als ze zijn tewerkgesteld:

  • aan werken waarvan de uitvoering wegens de aard ervan niet mag worden onderbroken;
  • aan werken die in opeenvolgende ploegen zijn georganiseerd.  

Overuren

Jonge werknemers die ten minste 16 jaar oud zijn, mogen tot 23u worden tewerkgesteld:

  • bij dringende arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
  • voor het verrichten van dringende arbeid aan machines of materieel;
  • voor het verrichten van arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist.

In die gevallen moet de werkgever de inspecteur-districtshoofd van de sociale wetten binnen de drie dagen na de gebeurtenis op de hoogte brengen.

Rustperiode

Een jonge werknemer moet in elk geval beschikken over een rustperiode van ten minste 12 opeenvolgende uren tussen twee prestaties.

[1] Gelieve de sectorale bepalingen van de betrokken bedrijfssector te raadplegen.

Alle artikelen over Nachtarbeid