Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Overzichtstabel van de occasionele afwijkingen

Hieronder vindt u een overzichtstabel van de occasionele afwijkingen.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

Occasionele afwijkingen

Toegestane overschrijdingen                  

Procedure

Buitengewone vermeerdering van werk

Max.11u/dag en 50u/week

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging als er één is binnen de onderneming;
 • voorafgaande toestemming van de dienst Toezicht op de sociale wetten;
 • aanplakking van de gewijzigde uurroosters 24u vooraf;
 • mededeling van het aantal gepresteerde overuren aan de VDAB, FOREM of Actiris.

Vrijwillige overuren

Max.11u/dag en 50u/week

 
 • 120 overuren per jaar (sector kan uitbreiden tot 360 via cao);
 • werknemer stelt zich kandidaat via schriftelijk akkoord (hernieuwbaar iedere 6 maanden);
 • deze overuren worden niet ingehaald.

Werk om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval (overmacht)

Geen grens per dagof per week

 • mededeling van het aantal gepresteerde uren aan de dienst Toezicht op de sociale wetten binnen 3 werkdagen volgend op het einde van de betrokken loonperiode. 

Dringende werken aan machines of materiaal (overmacht)

Geen grens per dagof per week

 • mededeling van het aantal gepresteerde uren aan de dienst Toezicht op de sociale wetten binnen 3 werkdagen volgend op het einde van de betrokken loonperiode.

Werk wegens een onvoorziene noodzaak (overmacht)

Max.11u/dag en 50u/week

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging of, bij onmogelijkheid, mededeling achteraf;
 • dienst Toezicht op de sociale wetten inlichten.

Werkzaamheden van transport, laden en lossen(KB nodig)

Max.11u/dag en 50u/week

 • volgens de voorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit.

Werken waarvan de uitvoeringstijd onzeker is / goederen die zeer snel kunnen bederven (KB nodig)

Max.11u/dag en 50u/week

 • volgens de voorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit;
 • mededeling van het aantal gepresteerde uren aan de dienst Toezicht op de sociale wetten.

Inventaris- en balanswerkzaamheden

Max.11u/dag en 50 u/week

Max.7 dagen/jaar/werknemer

geen

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur