Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Moeten er uurroosters worden opgesteld?

De werkgever moet de uurroosters voor voltijdse werknemers die in de onderneming worden toegepast in zijn arbeidsreglement vermelden.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

Verplichting

Arbeidsreglement

De werkgever moet de uurroosters voor voltijdse werknemers die in de onderneming worden toegepast in zijn arbeidsreglement vermelden.

Voor deeltijdse werknemers geldt hier een uitzondering. De vaste uurroosters moeten in principe niet meer vermeld worden in het arbeidsreglement. Bij een variabel uurrooster, moet wel een kader worden opgesteld dat bepaalt hoe de variabele uurroosters vastgesteld worden.

Arbeidsovereenkomst

De uurroosters van deeltijdse werknemers (en hun arbeidsduur) moeten wel blijken uit de individuele arbeidsovereenkomst of een bijlage ervan. De variabele uurroosters van deze werknemers moeten niet opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. Deze moet gewoon naar het kader in het arbeidsreglement verwijzen.

U vindt meer informatie over de formaliteiten voor deeltijdse werknemers onder Social/Dossiers/Arbeidsduur/deeltijdse arbeid.

Opgelet, bij het vermelden van een uurrooster, moet het minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de exacte aanvang- en het einde van de werkdag;
  • het tijdstip en de duur van de pauzes;
  • de gebruikelijke rustdag(en).

Specifieke bepalingen

Er bestaan specifieke voorwaarden en vermeldingen die in het kader van de ploegenarbeid, de arbeid in een flexibel arbeidsregime of in de gevallen van de "glijdende” uurroosters nageleefd moeten worden.

Gelieve uw legal advisor te contacteren voor meer informatie hierover.

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur