Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Basisbeginselen rond arbeidsduur

Moeten er pauzes toegekend worden?

Een werknemer mag maximum 6 uur zonder onderbreking werken.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2019

Principes

Pauze tijdens de dag

Een werknemer mag maximum 6 uur zonder onderbreking werken. Zodra deze grens bereikt is, moet hem een pauze worden toegekend.

De duur van de pauze en de toekenningsmodaliteiten zijn vastgelegd in de sectorale CAO's. Indien de sector geen CAO betreffende de pauzes heeft gesloten, moet de werkgever een pauze van minimum 15 minuten na 6 uren prestaties toekennen.

Voor de jonge werknemers bestaan er specifieke verplichtingen betreffende de pauzes (met name een maximum van 4u30 ononderbroken prestaties).

Pauze tussen twee prestaties

De werkgever moet zijn werknemers een werkonderbreking toekennen van ten minste 11 opeenvolgende uren per schijf van 24 uren, dat wil zeggen tussen twee dagelijkse prestaties.

Zo zal de werknemer van wie prestaties aanvangen om 7u00 zijn prestaties de dag ervoor uiterlijk om 20u00 stopgezet moeten hebben.

Bovendien moet de werkgever een wekelijkse rustperiode van minimum 35 opeenvolgende uren toekennen.

Deze rust van 35 uren wordt bereikt door de zondagsrust te cumuleren met de onderbreking van 11 uren tussen twee prestaties. Wanneer het om een sector gaat waar zondagsarbeid is toegestaan, moet de inhaalrust voor de zondag worden gecumuleerd met de onderbreking van 11 uren tussen twee prestaties.

Afwijkingen

Er bestaan sectorale afwijkingen op de hiervoor vermelde principes, voornamelijk wanneer het werk doorlopend of in ploegen georganiseerd is en voor activiteiten gekenmerkt door opgesplitste periodes (‘onderbroken’ diensten).

Om de bepalingen eigen aan uw sector te raadplegen, klik op de link "In uw sector" op deze pagina. Contacteer uw legal advisor voor meer informatie hierover.

Alle artikelen over Basisbeginselen rond arbeidsduur