Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Werken op zondag in de distributiesector

Loon voor zondagswerk en Inhaalrust

Lees even hieronder...

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Loon voor zondagwerk

Zondagarbeid verleent op zich geen recht op overloon, tenzij het paritair comité daar expliciet in voorzien heeft.

Overloon zal echter wel verschuldigd zijn indien de zondagsarbeid tot overuren leidt.

Inhaalrust

Wie op zondag werkt, heeft recht op een inhaalrustdag.  Die inhaalrust moet toegekend worden in de loop van de 6 kalenderdagen volgend op de zondag waarop gewerkt werd [1], maar kan met een gewone inactiviteitsdag (bijvoorbeeld de zaterdag of een gewoonlijke rustdag) samenvallen.

Bijgevolg is die dag niet bezoldigd.

[1] Deze termijn wordt op 3 weken gebracht voor de werknemers in badplaatsen en toeristische centra die op zondag werken van 1 mei tot 30 september en gedurende de Paas- en Kerstvakantie.

Alle artikelen over Werken op zondag in de distributiesector