Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid: praktische vragen

Komt de deeltijdse werknemer prioritair in aanmerking wanneer een voltijdse betrekking vacant wordt verklaard?

De deeltijdse werknemer moet, wanneer hij daar om verzoekt, prioritair een voltijdse betrekking die vacant wordt, kunnen opnemen.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Principe

De deeltijdse werknemer moet, wanneer hij daar om verzoekt, prioritair een voltijdse betrekking die vacant wordt, kunnen opnemen, of een andere vacante deeltijdse betrekking die, op zich alleen of bijkomend opgenomen, hem een nieuwe deeltijdse arbeidsregeling verschaft waarvan de wekelijkse arbeidsduur hoger ligt dan die van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij voordien werkte.

Voorbehoud

De verplichting om een vacante betrekking prioritair aan een deeltijdse werknemer toe te kennen, geldt enkel voor een betrekking voor een soortgelijke functie waarbij kwalificaties worden vereist die de werknemer reeds bezit.

Procedure

  1. De werknemer die belangstelling heeft voor een voltijdse of deeltijdse betrekking, brengt zijn werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte.
  2. De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van die aanvraag. In die bevestiging moet de werkgever uitdrukkelijk vermelden dat hij elke vacante voltijdse of deeltijdse betrekking bekend zal maken. De werkgever moet de aanvraag en een kopie van de ontvangstbevestiging bewaren.
  3. De werkgever is ertoe verplicht aan zijn werknemer elke vacante voltijdse (of deeltijdse) betrekking die verband houdt met dezelfde, door de deeltijdse werknemer uitgeoefende, functie en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit, bekend te maken.

Weigering vanwege de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet

Wanneer de deeltijdse werknemer bijkomende werkloosheidsuitkeringen ontvangt voor zijn gewone inactiviteitsuren en een door zijn werkgever voorgestelde vacante betrekking weigert op te nemen, dient de werkgever het gewestelijk werkloosheidsbureau van die weigering op de hoogte te brengen.

Sanctie voor de werkgever

Voor de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018 geldt een sanctie voor de werkgever die deze prioriteits- en bekendmakingsregels niet naleeft ten opzichte van een deeltijdse werknemer met inkomensgarantieuitkering.

Hij is immers een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro verschuldigd per deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantieuitkering geniet en per maand waarin deze verplichting niet werd nageleefd [1].

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf de maand waarin voor het eerst werd vastgesteld dat de werkgever beschikbare bijkomende uren niet aan de deeltijdse werknemer heeft aangeboden en dit totdat de werkgever wel een aanbod doet.

De responsabiliseringsbijdrage is evenwel niet verschuldigd wanneer er gedurende een jaar, ten rekenen vanaf de eerste aanvraag tot het bekomen van een inkomensgarantieuitkering door de betrokken werknemer, geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie als uitgeoefend door de werknemer in kwestie.

De bijdrage is evenmin verschuldigd indien de vrije bijkomende uren betrekking hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdsblokken als de prestaties geleverd door de betrokken deeltijdse werknemer.

[1] Op deze bijdrage zijn de normale RSZ-regels inzake aangifte, betalingstermijnen en dergelijke van toepassing. De opbrengst ervan is voor de RSZ-Globaal Beheer.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid: praktische vragen