Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Hoe wordt een arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd voor de activiteiten die verband houden met de e-commerce?

Sinds 1 januari 2018 heeft de wet de procedure tot invoering van de nachtarbeid voor activiteiten die verband houden met de e-commerce versoepeld.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 heeft de wet de procedure tot invoering van de nachtarbeid voor activiteiten die verband houden met de e-commerce versoepeld [1].

Definitieve versoepeling vanaf 1 januari 2018

De ondernemingen met vakbondsafvaardiging die een arbeidsregeling met nachtprestaties wensen in te voeren (tussen middernacht en 5u 's morgens) voor hun activiteiten die verband houden met e-commerce kunnen dit doen dankzij het sluiten van een 'gewone' collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, d.w.z. met één enkele representatieve werknemersorganisatie, en niet meer met alle vakbondsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging van de onderneming (zie hieronder de vraag "Hoe wordt een arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd voor de activiteiten die verband houden met de e-commerce?").

Tijdelijke versoepeling tot eind 2019 [2]

Voor nachtarbeidsregelingen met nachtprestaties (prestaties tussen middernacht en 5u) bestaan er nu  twee bijkomende mogelijkheden om een dergelijke regeling in te voeren:

 • enerzijds kunnen ondernemingen met een vakbondsafvaardiging een dergelijke regeling eveneens invoeren door middel van een aanpassing van het arbeidsreglement;
 • anderzijds kunnen ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging een dergelijke regeling invoeren via een ‘gewone’ bedrijfs-cao, d.w.z. die door één enkele representatieve werknemersorganisatie moet worden ondertekend. Zodra die cao wordt neergelegd bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, kan het arbeidsreglement worden aangepast, zonder dat de wijzigingsprocedure moet worden gevolgd.

Deze laatste mogelijkheid geldt ook bij nachtarbeid die geen nachtprestaties omvat (bijvoorbeeld van 20 tot 24u of van 5 tot 6u).

Vanaf 2020

De tijdelijke versoepelingen die hierboven worden beschreven zullen verlengd mogen worden voor onbepaalde duur dankzij het sluiten van een gewone collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak die de toegepaste regeling bevestigt.

Dit is echter niet van toepassing voor de ondernemingen die nog geen nachtarbeid hebben ingevoerd en die dit willen doen vanaf 2020. Deze ondernemingen zullen de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement moeten volgen.

Overzicht

 

Nachtarbeid (tussen 20u en middernacht of tussen 5 en 6u)

Arbeidsregeling met nachtprestaties (tussen middernacht en 5u 's morgens)

Vakbondsafvaardiging

 • Aanpassing van het arbeidsreglement
 • 2018-2019 : gewone CAO
 • 2020 : bevestiging via een gewone CAO
 • Gewone CAO
 • 2018-2019 : aanpassing van het arbeidsreglement
 • 2020 : bevestiging via een gewone CAO

Geen vakbondsafvaardiging

 • Aanpassing van het arbeidsreglement
 • 2018-2019 : gewone CAO
 • 2020 : bevestiging via een gewone CAO
 • Aanpassing van het arbeidsreglement
 • 2018-2019 : gewone CAO
 • 2020 : bevestiging via een gewone CAO

 

[1] Programmawet van 25 december 2017.

[2] Deze overgangsmaatregel geldt alleen voor elektronische handel van roerende goederen met uitzondering van diensten.

Alle artikelen over Nachtarbeid