Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Hoe wordt een arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd in het kader van de grote flexibiliteit (CAO 42)?

Als nachtarbeid tot doel heeft de bedrijfstijd van de onderneming uit te breiden met als doel de werkgelegenheid te verbeteren, kan ze worden ingevoerd op basis van de wet van 17 maart 1987 en cao 42.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Procedure vastgesteld door de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en CAO 42

Als nachtarbeid tot doel heeft de bedrijfstijd van de onderneming uit te breiden met als doel de werkgelegenheid te verbeteren, kan ze worden ingevoerd op basis van de wet van 17 maart 1987 en cao 42.

In dat geval moet de onderneming een specifieke procedure naleven (die verschillend is van de procedure die toegepast moet worden voor de nachtprestaties die toegestaan zijn door de wet of KB) .

Die procedure is:

  • de procedure die door het bevoegd PC werd vastgesteld;
  • of, bij ontstentenis van een sectorale cao, het sluiten van een bedrijfs-cao met alle organisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de vakbondsafvaardiging;

of bij ontstentenis van een sectorale cao en van een vakbondsafvaardiging, de subsidiaire procedure die is opgenomen in de artikelen 6 en 7 van de wet van 17 maart 1987.

Alle artikelen over Nachtarbeid