Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Zondagsarbeid

Gewerkt op zondag, wat met de inhaalrust?

De werknemer moet kunnen genieten van een rust van 35 opeenvolgende uren op week basis.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Principe

De werknemer moet kunnen genieten van een rust van 35 opeenvolgende uren op week basis.

Van dit principe kan enkel worden afgeweken in de volgende gevallen:

  • De gevallen van overmacht zoals: prestaties in het kader van onvoorziene noodzakelijkheid, dringende herstellingen aan machines voorgekomen of dreigend ongeval
  • Werkzaamheden gekenmerkt door opgesplitste werkperiodes (voorbeeld in de horeca, de verzorgingssector, de schoonmaaksector)
  • Continuarbeid en arbeid in opeenvolgende ploegen in het geval van de wissel van de ploegen
  • In de gevallen voorzien door een sectorakkoord (noteer dat dit niet kan bij een akkoord binnen de onderneming) zoals bijvoorbeeld in PC 302 van het hotelbedrijf waar een rust van 34 opeenvolgende uren op weekbasis geldt.

Structureel of uitzonderlijk

Wanneer iemand werkt op zondag zijn er twee mogelijkheden: deze persoon werkt structureel op zondag of deze persoon werkt slechts eenmalig of uitzonderlijk op zondag.

Structureel zondagwerk

Indien de werknemer structureel op zondag werkt, moet deze dag opgenomen zijn in zijn of haar uurrooster. Bovendien zal er dan een andere rustdag worden toegekend. Zo worden de verplichte 35 uren wekelijkse rust gerespecteerd.

Occasioneel zondagwerk

Indien de werknemer slechts uitzonderlijk op zondag werkt, moet men nagaan of deze prestaties geen overuren uitmaken. Indien dit wel het geval is, is men tweemaal inhaalrust verschuldigd. Enerzijds onbetaalde inhaalrust voor arbeid op zondag en anderzijds betaalde inhaalrust voor het overschrijden van de wekelijkse arbeidsduur.

Tip! Indien men op voorhand weet dat men iemand uitzonderlijk op zondag zal moeten tewerkstellen, doet men er goed aan om, indien mogelijk, deze werknemer op voorhand reeds rust te geven. Zo overschrijdt men de wekelijkse arbeidsduur niet op zondag. Dit komt goedkoper uit, aangezien overuren op zondag, naast betaalde en onbetaalde inhaalrust, bovendien recht geven op een toeslag van 100%.

Termijn om de zondagsrust in te halen

Onbetaalde inhaalrust

De onbetaalde inhaalrust waar de werknemer recht op heeft ter compensatie van het niet kunnen rusten op zondag, moet toegekend worden binnen de 6 dagen die op de bewuste zondag volgen.in bepaalde sectoren wordt hiervan afgeweken door een KB en kan hierdoor de inhaalrust op een later tijdstip vallen.

Indien men vier uur of langer heeft gewerkt, heeft men recht op een volle dag inhaalrust. Indien men minder dan vier uren heeft gewerkt, heeft men recht op een halve dag inhaalrust. In dit laatste geval moet de inhaalrust vóór of na 13u toegekend worden en op die dag mag niet meer dan 5 uur arbeid verricht worden.

Deze rustdag mag samenvallen met een andere inactiviteitsdag van de onderneming, bijvoorbeeld de zaterdag. Deze rustdag mag wel niet samenvallen met een inhaalrustdag voor feestdag, inhaalrustdag voor overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur, vakantiedag.

Betaalde inhaalrust

De inhaalrust voor overuren moet toegekend worden binnen het kwartaal. Deze referteperiode kan verlengd worden tot maximaal één jaar door middel van een koninklijk besluit in de sector, een cao of door het op te nemen in het arbeidsreglement.

Alle artikelen over Zondagsarbeid