Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Deeltijdse arbeid en arbeidsduur

De 1/3de regel

De wekelijkse arbeidsduur van de prestaties van een deeltijdse werknemer mag niet lager liggen dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer die in de onderneming tot dezelfde categorie behoort.

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Principe

De wekelijkse arbeidsduur van de prestaties van een deeltijdse werknemer mag niet lager liggen dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer die in de onderneming tot dezelfde categorie behoort. Bij ontstentenis van voltijdse werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren, moet men zich houden aan de arbeidsduur die in dezelfde sector van toepassing is.

Opgelet! In sommige paritaire comités ligt het te presteren minimum hoger dan 1/3 van een voltijds uurrooster. Om na te gaan wat er in jouw sector van toepassing is, selecteer jouw paritair comité en vervolgens het trefwoord “Arbeidsduur – afwijkingen deeltijdse arbeid”.

Afwijkingen bij koninklijk besluit

Via koninklijk besluit zijn een aantal werknemerscategorieën aan de 1/3de regel onttrokken. We verwijzen hiervoor naar de vraag “Welke wettelijke afwijkingen bestaan er op de 1/3de regel?

Afwijking op het niveau van de sector of van de onderneming

Van de minimumduur van 1/3 kan eveneens afgeweken worden bij een door de minister van Tewerkstelling en Arbeid goedgekeurde CAO die op het niveau van de sector of van de onderneming gesloten wordt.

Betreft het een CAO op ondernemingsvlak, dan moet zij vooraf voor advies aan het bevoegde paritair comité voorgelegd worden. Indien dit comité binnen twee maanden volgend op de voorlegging geen advies uitbrengt, kan de minister de noodzakelijke goedkeuring geven.

Alle artikelen over Deeltijdse arbeid en arbeidsduur