Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Presentiegelden (punt 7.1)

Presentiegelden of zitpenningen worden in de praktijk regelmatig toegekend aan leden van de raad van bestuur ter compensatie van hun aanwezigheid op vergaderingen. Hoewel velen dus vertrouwd zijn met dit type van vergoedingen, is de fiscale behandeling ervan niet steeds even duidelijk en gekend.

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2022

Over welke personen gaat het?

De verkrijgers van deze presentiegelden zijn de leden:

  • Van de provincie- en gemeenteraden
  • Van de agglomeratieraden, raden voor maatschappelijk welzijn, de politieraden
  • Van de beheerscomit√©s van openbare instellingen of lichamen…

Vaststelling van de bedrijfsvoorheffing

Deze presentiegelden worden voor hun brutobedrag aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen de bedrijfsvoorheffing volgens de regels die van toepassing zijn op de toevallig of periodiek en bijkomstig betaalde vergoedingen en toelagen (punt 2.17).

Alle artikelen over Wettekst met uitleg (bijlage III KB/WIB ’92)