Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Vaccinatie tegen Covid-19

Hoe lang mag de werknemer afwezig blijven met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2023

Vaccinatie tegen Covid-19 tijdens de werkuren

Duur van de afwezigheid : de nodige tijd. Niet iedereen werkt op dezelfde afstand van het vaccinatiecentrum. De tijd die elke werknemer nodig heeft om zich (of zijn kind) te laten vaccineren kan dan ook verschillen.

Dit vaccinatieverlof geldt:

  • Voor de vaccinatie van de werknemer 
  • Voor de werknemer die zijn minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum begeleidt. De werknemer kan ook van dit recht gebruik  maken om zijn meerderjarig gehandicapt kind naar het vaccinatiecentrum te begeleiden. Ook voogden van meerderjarige gehandicapten kunnen gebruik maken van het vaccinatieverlof.

Bijzonderheden van dit klein verlet

Dit klein verlet is een eerste keer van toepassing geweest gedurende de periode van 9 april 2021 tot en met 30 juni 2022. Het werd opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Een verlenging tot 31 maart 2023 werd nadien nog geregeld.

De werknemer moet zijn werkgever op het voorhand inlichten, en zo snel mogelijk zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

De werknemer moet, op verzoek van zijn werkgever, de bevestiging van de afspraak voorleggen. Op die bevestiging wordt het tijdstip van de vaccinatie vermeld. Als op de bevestiging niet vermeld wordt wanneer de werknemer exact aanwezig moet zijn, mag de werknemer u ook de uitnodiging voorleggen.

De werkgever mag die info enkel gebruiken om na te gaan of zijn werknemer effectief recht heeft op het klein verlet en om het werk te organiseren tijdens de vaccinatieperiode. Omwille van de privacy van de werknemer mag de werkgever geen kopie van de bevestiging of de uitnodiging nemen. Hij mag de informatie ook niet manueel overschrijven.

De werkgever mag enkel nota nemen van het tijdstip van de afspraak. Hij mag het motief van het klein verlet niet registreren.

Alle artikelen over Klein verlet