Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uw werknemer wordt ziek vóór of tijdens zijn verlof: wat nu?

Uw werknemer keek uit naar een langverwachte vakantie, maar juist dan slaat een vervelende ziekte toe met meerdere dagen platte rust als gevolg. Niet leuk, maar het kan gebeuren. Op welke vergoeding heeft de werknemer dan recht, en mag hij of zij de vakantie nog op een ander moment opnemen?

13 april 2022

Het antwoord hangt af van de begindatum van de ziekte en of het een collectieve vakantie betreft. Algemeen kunnen we wel zeggen dat een werknemer minder geluk heeft als de ziekte begint tijdens de vakantie.

Ziekte en vakantie, een samenvatting

Statuut

Startdatum ziekte

Type vakantie

Vakantiedagen later opneembaar?

Wat ontvangt de werknemer?

Arbeider

Vóór de geplande vakantie

Individuele vakantie

Ja

Gewaarborgd loon of uitkering ziekenfonds

Collectieve vakantie

Arbeider valt onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds

Tijdens de geplande vakantie

Individueel of collectief

Nee

Eenmalig vakantiegeld van de vakantiekas

Bediende

Vóór de geplande vakantie

Individueel of collectief

Ja

Gewaarborgd loon of uitkering ziekenfonds

Tijdens de geplande vakantie

Nee

Enkel vakantiegeld (doorbetaling loon)

Werknemer wordt ziek vlak vóór het verlof

Wanneer werknemers ziek worden vlak voor hun vakantie, worden ze als arbeidsongeschikt beschouwd tijdens de periode dat zij de vakantie gepland hadden. Juridisch primeert namelijk de eerste schorsingsoorzaak, en in dit geval is dat de ziekte die eerder begon dan de geplande vakantie.

In dat geval mag uw werknemer – die zijn of haar vakantiedagen in het water ziet vallen door ziekte – de dagen op een later tijdstip opnemen. Uw werknemer moet wel een doktersbriefje kunnen voorleggen.

Tijdens de ziektedagen heeft uw werknemer recht op het gewaarborgd loon, volgens dezelfde regels als wanneer men ziek zou zijn op een gewone werkdag.

Uitzondering bij collectieve vakantie!

Bovenstaande regel geldt niet wanneer arbeiders ziek worden vlak voor een collectieve vakantie in de onderneming.  Arbeiders hebben immers enkel recht op gewaarborgd loon voor de dagen waarvoor ze aanspraak hadden kunnen maken op loon indien ze niet ziek waren geweest.

In geval van collectieve sluiting van de onderneming moet de werkgever het gewaarborgd loon niet betalen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid die samenvalt met de collectieve sluiting, aangezien de arbeider voor de dagen die in de periode van collectieve sluiting vallen, normaalgezien vakantiegeld van de vakantiekas had moeten ontvangen.

Wanneer de arbeider geen recht heeft op gewaarborgd loon, zal hij onmiddellijk uitkeringen van het ziekenfonds genieten. Zodra de collectieve vakantie afgelopen is, heeft hij recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Werknemer wordt ziek tijdens het verlof

Indien de arbeidsongeschiktheid begint tijdens de vakantie van uw werknemer, bijvoorbeeld op de eerste dag, dan loopt die vakantie gewoon door alsof uw werknemer niet ziek is. De werknemer kan de vakantiedagen dus niet naar een later tijdstip verschuiven. Het is ook niet nodig om een medisch attest te bezorgen aan de werkgever.

De dagen vakantie worden gedekt door het enkel vakantiegeld. Voor de bedienden betekent dit dat ze hun normaal loon verder uitbetaald krijgen op de vakantiedagen. De vakantiedagen van de arbeiders worden gedekt door het vakantiegeld dat ze eenmalig krijgen via de vakantiekas.

Als de ziekte van uw medewerker voortduurt na de vakantie, wordt hij of zij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Een medisch attest binnenbrengen is dan verplicht, althans wanneer uw arbeidsreglement dat voorziet, en de werknemer heeft recht op gewaarborgd loon volgens de normale voorwaarden.

Wat u moet weten over het gewaarborgd loon

De periode gedekt door het gewaarborgd loon begint te lopen vanaf de eerste ziektedag, zelfs als die tijdens de vakantie van uw werknemer valt.  Uw werknemer zal bij zijn terugkomst dus enkel recht hebben op het saldo van het gewaarborgd loon (tenzij de werknemer pas de dag dat hij terug had moeten beginnen werken naar de dokter gaat en dus een medisch attest heeft dat stelt dat hij pas vanaf die datum ziek is).

Voorbeeld: Vincent

Vincent is bediende en neemt vakantie van maandag tot vrijdag. Hij wordt ziek op woensdag voor een periode van twee weken. Hoewel de periode van gewaarborgd loon al begint te lopen vanaf woensdag, zal hij enkel recht hebben op betaling van het saldo van gewaarborgd loon vanaf de volgende maandag. Op die maandag komt hij in theorie immers terug uit vakantie en de voorgaande ziektedagen worden gedekt door het vakantiegeld.

Als Vincent ziek was geworden vóór zijn vakantie, had hij de geplande vakantiedagen kunnen verzetten naar een later moment. Hij zou dan gewaarborgd loon gekregen hebben tijdens zijn ziektedagen.

Europa niet akkoord

In het verleden heeft de Europese Commissie de Belgische regering aangemaand om de vakantiereglementering aan te passen, zodat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen op een ander tijdstip zou kunnen opnemen.

Er werd nog altijd geen definitieve oplossing uitgewerkt. Voorlopig blijven dus de hierboven besproken principes van toepassing. Vanaf volgend jaar, 2023, zou er wel een nieuwe regeling ingevoerd worden.

Meer info?

U vindt gedetailleerde informatie over de jaarlijkse vakantie in ons dossier hierover.