Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Belastingen niet-rijksinwoners natuurlijke personen: aangifteformulier 2022 gepubliceerd

Het aangifteformulier waarmee niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) hun inkomsten in België moeten aangeven, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat over de inkomsten van 2021 (aanslagjaar 2022). Verlies hierbij de aangiftetermijnen in november 2022 niet uit het oog.

28 juli 2022

Wie moet een aangifte voor niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) indienen?

Ben je een niet-rijksinwoner en heb je inkomsten in België? Bijvoorbeeld een loon, een pensioen of huurinkomsten? Dan moet je een belastingaangifte voor niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) indienen in ons land. Je zal dan op die inkomsten belast worden in België.

Opgelet, de belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing in het buitenland uit. Enkel wanneer  België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten met het land waar de niet-rijksinwoner zijn verblijfplaats heeft, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong mogelijk enkel in België belast worden (als de overeenkomst dit toelaat).

Wanneer word je als niet-rijksinwoner beschouwd? 

Een niet-rijksinwoner is een persoon die geen woonplaats of 'zetel van fortuin' in België heeft.

De zetel van fortuin is de plaats van waaruit men zijn of haar vermogen beheert. Het is steeds een feitenkwestie om te bepalen of iemand zijn zetel van fortuin in het buitenland heeft of niet. Zo zou de fiscus jou bijvoorbeeld als een Belgische rijksinwoner kunnen beschouwen omdat jouw briefwisseling en bankuittreksels naar een adres in België gestuurd worden en je loon op een Belgische rekening wordt gestort. Ook al heb je jouw woonplaats in het buitenland, de zetel van fortuin blijft dan mogelijk België.

Wanneer wordt de belastingaangifte voor niet- rijksinwoners verstuurd?  

De datum waarop je als niet-rijksinwoner jouw aangifteformulier ontvangt, verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen.

In de meeste gevallen zullen niet-inwoners hun papieren aangifte pas na de vakantie en meer concreet rond oktober ontvangen. Wie zijn aangifte echter online via Tax-on-web doet, hoeft niet te wachten tot hij zijn aangifte via post ontvangen heeft.

Tegen welke datum moet je deze aangifte indienen? 

De belastingaangifte voor niet-rijksinwoners moet worden ingediend:

  • Op papier: tegen 10 november 2022
  • Online via Tax-on-web: tegen 25 november 2022
  • Via een mandataris (boekhouder, accountant,…): tegen 25 november 2022

Bron

Fiscaal nieuws