Menu
Onze oplossingen

Health & Safety

Externe preventie en bescherming op het werk en aanvullende oplossingen

Uw werknemers zijn uw meest waardevolle hulpbron. Om hen gezond, gemotiveerd en gelukkig te houden, moet u zorgen voor een gezonde, veilige en plezierige omgeving. Welzijn op het werk is de sleutel tot het succes van uw activiteit. Securex ondersteunt u bij de implementatie ervan.

Contacteer ons
Health & Safety
De Health & Safety diensten van Securex brengen u:
  • Een betere inzetbaarheid van uw werknemers
  • Meer veiligheid voor een betere werkomgeving
  • Professionele ondersteuning in uw HR-, preventie- en welzijnsbeleid, gericht op uw organisatie, uw leidinggevenden en uw medewerkers
Absenteïsme

Om absenteïsme tegen te gaan, moet uw bedrijf een passend beleid voeren. Securex helpt u om bronnen en motieven te identificeren, doelstellingen en een aanpak te definiëren en vervolgens een actieplan te implementeren. Absenteïsme van korte of lange duur, Securex helpt u bij het opzetten van de passende oplossingen.

Meer info
Preventie en bescherming

Een van de wettelijke verplichtingen van werkgevers is om zich aan te sluiten bij een preventie- en beschermingsdienst. Met Securex kunt u ook het aantal incidenten verminderen door te werken aan de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers.

Meer info
Gezondheid en vitaliteit

De gezondheid van uw bedrijf hangt af van de gezondheid van uw werknemers. In een tijd waarin de wereld voortdurend verandert en de pensioenleeftijd voortdurend afneemt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat zij alle vitaliteit krijgen die zij nodig hebben. Securex analyseert de gezondheid van uw werkplek, beoordeelt de inzetbaarheid van uw medewerkers op de lange termijn en bepaalt samen met u welke maatregelen genomen moeten worden. Een manier om uw medewerkers langer actief te houden.

Meer info
Wenst u het welzijn van uw werknemers te behouden en te optimaliseren ? Contacteer ons