Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ COVID-19 voor Werknemers

Als werknemer zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. 

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde een antwoord op enkele vragen die nuttig kunnen zijn voor u en uw werknemers.

Vind u uw vraag niet terug of zoekt u een Securex kantoor in uw omgeving?

Contacteer ons Vind een kantoor in je buurt

Afwezigheid

REV 10.04.2020

Wanneer u ziek wordt vóór de periode van tijdelijke werkloosheid aanvangt en nog steeds ziek bent tijdens de tijdelijke werkloosheid, heeft u geen recht op gewaarborgd loon. U heeft in dat geval wel onmiddellijk recht op uitkeringen van het ziekenfonds.

Wordt u ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? Dan heeft u geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen. Ook dan zal u onmiddellijk recht hebben op uitkeringen van het ziekenfonds.
 

Dit is enkel mogelijk wanneer uw werkgever hiermee akkoord gaat. In het beste geval komt u samen met uw werkgever tot een akkoord omtrent bijvoorbeeld thuiswerk, het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).

REV 05.05.2020

Er bestaat nu een nieuw medisch getuigschrift om een onderscheid te maken tussen quarantaine en arbeidsongeschiktheid. De arts kan nu op het medisch getuigschrift vermelden in welke situatie de werknemer zich bevindt.

Als de werknemer in quarantaine is en niet kan telewerken, kan hij rekenen op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

Als de werknemer ziek is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen. Als de periode van gewaarborgd loon afgelopen is, moet de mutualiteit een vergoeding voorzien.

Telewerk

In deze tijden is thuiswerk, waar mogelijk, de regel. Maar hoe organiseert u dit? Welke afspraken maakt u met uw collega’s? En welke tips kunt u hen meegeven rond thuiswerk?

Op onze pagina 'Telewerk: succesvol werken van thuis uit' vindt u alle nodige informatie rond thuiswerken, op ergonomisch en juridisch vlak.

Tijdelijke werkloosheid

U heeft enkel recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

REV 03.04.2020

U kunt inderdaad tijdelijk werkloos gesteld worden voor de halve dagen waarop u normaal werkt. Zo kunt u in de voormiddag bijvoorbeeld in tijdskrediet zijn en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 

De werkgever kijkt dit best na in zijn car policy. Daarin staat vaak vermeld wat er moet gebeuren in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Als hier geen specifieke informatie over te vinden is in de car policy, kan de werkgever beslissen dat de bedrijfswagen tijdelijk moet worden ingeleverd. Tijdens een schorsing zonder loon heeft de werknemer immers geen recht op het gebruik van de bedrijfswagen.
 

Nu de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid exponentieel zijn toegenomen ten gevolge van de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, is het nuttig om te weten of u een supplement bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van uw werknemers moet toekennen.

Hoeveel bedraagt het supplement?

  • Arbeiders

Het bedrag van het supplement is vastgesteld op minimum 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt omwille van economische redenen, slecht weer of technische stoornis.

Opgelet! Het gaat hier om een minimumbedrag. Indien de sector (of de onderneming) in een supplement voorziet dat hoger ligt dan 2 euro per dag, dan zal dit hogere bedrag toegekend moeten worden.

Het supplement bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid moet in principe door de werkgever aan de werknemers betaald worden. In bepaalde sectoren werd deze verplichting echter doorgeschoven naar het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  • Bedienden

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorzien.