Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ COVID-19 voor Werkgevers

Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Alles over tijdelijke werkloosheid Aanvraag voor overbruggingsrecht Aanvraag uitstel sociale bijdragen

Algemeen

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité op 20 mei 2022 beslist.

Wat betekent dit in de praktijk?

Vanaf maandag 23 mei :

 • De mondmaskerplicht vervalt overal behalve in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken. Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Er wordt ook herhaald dat ventilatie van binnenruimten een sleutelelement blijft om virusoverdracht te voorkomen.
 • Einde van het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie. Ook vervalt de verplichting tot het testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van:
  • het Passenger Locator Form
  • een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat

Dit geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern). Voor hen blijven de huidige regels van toepassing.

We willen jullie er ook aan herinneren dat voor ondernemingen de waakzaamheidsfase beëindigd werd op 11 mei 2022, wat het einde betekent van de specifieke Covid-maatregelen. Lees meer.

Tot slot willen we vermelden dat de bepalingen betreffende de rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 zijn opgeheven.

In essentiële ondernemingen zoals supermarkten, kan de nood ontstaan om tijdelijk extra werkkrachten aan te trekken. Weet dat hiervoor verschillende mogelijkheden bestaan zoals:

REV 15.03.2021

De RVA laat weten dat tijdelijke werkloosheid niet verhindert dat er alternerende opleidingsovereenkomsten kunnen worden gesloten en voortgezet. Op voorwaarde dat het de bedoeling is om nieuwe competenties aan te leren.

 

Ontdek

 • de voorwaarden waaronder die overeenkomsten mogen worden gesloten (of voortgezet)
 • een aantal richtlijnen voor de theoretische lessen en voor het praktische gedeelte van de opleiding

op Lex4You.


REV 15.03.2021

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat ze schadevergoeding kunnen eisen als zij door de ziekte zijn getroffen en de diagnose door een laboratoriumtest is gesteld (behalve in uitzonderlijke ernstige gevallen).


Voor meer informatie kunt u terecht op de Fedris-website.

REV 19.11.2021

Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques?

Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd.

Lees meer op Lex4You.

 

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2022.

Lees meer op Lex4You.

REV 24.09.2021

Steunmaatregelen

Naar aanleiding van de tweede coronagolf, hebben de verschillende regeringen steunmaatregelen aangekondigd. Lees hier een actueel overzicht.

REV 14.01.2021

Steunmaatregelen tot en met 31 december 2022:

 • Het quotum van 220 vrijwillige overuren in alle sectoren (niet enkel de cruciale sectoren en essentiële diensten)

 
Steunmaatregelen tot en met 31 december 2021:

 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing in alle sectoren. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u als Securex-klant enkel de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES” ingeven.

 
Steunmaatregelen tot en met 30 september 2021:

 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudig
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector, reissector en hotelsector worden verlaagd
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.
 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof

 
Steunmaatregelen die afliepen op 30 juni 2021:

 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden

 

Lees meer op Lex4You:

Vaccinatie

Op uw vraag deelt de arbeidsarts u de vaccinatiegraad in uw bedrijf mee. Hij informeert ook het CPBW of, indien er geen CPBW is, de vakbondsafvaardiging.

Er wordt verduidelijkt dat een hoge vaccinatiegraad in het bedrijf geenszins kan impliceren dat de preventiemaatregelen rond Covid-19 niet langer moeten worden toegepast. Men kan dar wel rekening mee houden bij de risicoanalyse, met het oog op een versoepeling. Spreek hierover met uw arbeidsgeneesheer.

 

U heeft een hoge vaccinatiegraad ?
Een hoge vaccinatiegraad kan binnen het bedrijf gecommuniceerd worden. Het kan de werknemers geruststellen dat het risico op besmetting binnen het bedrijf beperkt is. Dit kan een belangrijke factor zijn voor het psychosociaal welzijn van de werknemer en kan ook die werknemers die bang zijn om terug te keren op de werkvloer helpen overtuigen. 

REV 01.10

Neem zeker een kijkje op:

 

Vindt u niet wat u zoekt?

Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

Quarantaine & Afwezigheid

Uw werknemer kan een quarantaineverplichting hebben, hoewel hij/zij geen symptomen vertoont. Meer info op info-coronavirus.be.

Uw werknemer is geldig afwezig van het werk mits voorlegging van een quarantainecertificaat.

Het quarantaine-attest kan recht geven op RVA-uitkeringen tijdelijke werkloosheid. 

Lees meer op onze pagina ‘Tijdelijke werkloosheid’.

REV 15.03.2021

De werknemer kan familiaal verlof opnemen. U kunt ook samen tot een akkoord komen omtrent bijvoorbeeld het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).

REV 15.03.2021 

Telewerk

Lees hier alles over de spelregels bij telewerk. Uw Legal Advisor staat bovendien ter uwer beschikking indien u gepersonaliseerd advies wenst.

Om u te helpen hebben we verschillende pakketten samengesteld met alle nodige documenten om telewerk in te voeren. Bestel uw pakket in onze e-Shop en ga onmiddellijk aan de slag!

 

REV 24.09.2021

Sinds 1 maart 2021 zijn de regels om vergoedingen voor telewerk toe te kennen dezelfde voor de fiscus en de RSZ. Deze regels blijven ook na de coronacrisis van toepassing.

U leest er alles over op Lex4You.

REV 24.09.2021

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werden uw grensarbeiders misschien verplicht om thuis te werken. België heeft in de strijd tegen het coronavirus akkoorden gesloten met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland inzake thuiswerk. Deze akkoorden bepalen dat de thuiswerkdagen worden beschouwd als arbeidsdagen in het normale werkland.

 

Lees meer op Lex4You:

REV 24.09.2021

Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

 

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
 

2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 

3. Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
 

4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Elke werknemer is verzekerd voor arbeidsongevallen tijdens het telewerken. De voorwaarde is wel dat het op voorhand duidelijk was dat de werknemer aan telewerk zou doen. 
 
U vindt meer informatie in onze fiches over het structurele en occasionele telewerk op Lex4You (Sociaal/Dossier Contracten en clausules).

REV 15.03.2021

Ontslag

Veel ondernemingen gaan door een moeilijke periode, waardoor ontslag soms onvermijdelijk is. Let daarbij zeker op volgende zaken:  

 • Een ontslagbrief is altijd een goed idee. En is  zelfs verplicht als u uw werknemers wil ontslaan met een opzegtermijn. De brief moet soms aan extra voorwaarden voldoen.  
 • ​Zorg dat u concreet kunt motiveren waarom u de werknemer ontslagen heeft. Kunt u geen geldige reden geven wanneer de werknemer er later om zou vragen? Dan riskeert u een sanctie van 3 tot 17 weken loon.  
 • ​Werkgevers die tijdelijk werkloos personeel ontslaan en vervolgens meteen een student of flexi-jobber aanwerven, riskeren dezelfde sanctie wegens kennelijk onredelijk ontslag

Raadpleeg ook onze webpagina over ontslag en ons Ebook over die thematiek. En contacteer steeds uw Securex Legal Advisor, zo bent u zeker dat u niets over het hoofd ziet. 

REV: 22.10.2020

Vaak moeten bedrijven overgaan tot ontslag. Ontslag is echter een zware en dure procedure, daarom kan u beter eerst eens kijken of u uw personeelskosten niet kan doen dalen. 

Ontdek de alternatieven voor ontslag

REV 15.03.2021

Of het nu gaat over financiële moeilijkheden, een uitbreiding van activiteiten, een verhuis of fusie… De wetgeving bij een herstructurering is vaak complex of onbekend.


Download uw gratis e-book ‘Herstructurering’

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons