Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ COVID-19 Preventie

Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het nemen van de juiste maatregelen en een goede voorbereiding zijn van groot belang.
Securex helpt u hier graag bij en verzamelde een antwoord op enkele vragen die nuttig kunnen zijn voor u en uw werknemers.

De nieuwste updates van het FOD

Vaccinatie

Op uw vraag deelt de arbeidsarts u de vaccinatiegraad in uw bedrijf mee. Hij informeert ook het CPBW of, indien er geen CPBW is, de vakbondsafvaardiging.

Er wordt verduidelijkt dat een hoge vaccinatiegraad in het bedrijf geenszins kan impliceren dat de preventiemaatregelen rond Covid-19 niet langer moeten worden toegepast. Men kan dar wel rekening mee houden bij de risicoanalyse, met het oog op een versoepeling. Spreek hierover met uw arbeidsgeneesheer.

 

U heeft een hoge vaccinatiegraad ?
Een hoge vaccinatiegraad kan binnen het bedrijf gecommuniceerd worden. Het kan de werknemers geruststellen dat het risico op besmetting binnen het bedrijf beperkt is. Dit kan een belangrijke factor zijn voor het psychosociaal welzijn van de werknemer en kan ook die werknemers die bang zijn om terug te keren op de werkvloer helpen overtuigen. 

REV 01.10

Neem zeker een kijkje op:

 

Vindt u niet wat u zoekt?

Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

Preventiemaatregelen

12/03/2020

Met het oog op het behouden van de continuïteit van uw onderneming, is het belangrijk om u (en uw personeel) te beschermen en dus de gebruikelijke hygiënemaatregelen te treffen. Dit vooral omdat ook het griepseizoen nog niet volledig is afgelopen. Handhygiëne is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is vooral via onze handen - besmet door te hoesten, niezen of praten - dat we het virus via speekseldruppeltjes verspreiden.  
  
 

Herhaling van de basisregels: 

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) uw handen met water en zeep. Bekijk onze affiche om te zien hoe u correct uw handen wast. 
 • Moet u hoesten? Doe dit in een papieren zakdoekje of in uw elleboogplooi. 
 • Gebruik enkel papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 
 • Vermijd het schudden van handen en het geven van kussen. 
 • Blijf zeker thuis als u ziek bent. Ga niet naar het werk! 
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. 
 • Probeer uw gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met uw handen. 
 • Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn. 

 

Heeft u een zaak waar klanten en leveranciers langskomen? Maak zeker gebruik van onze affiches : 

 

Wees alert! Vanaf het ogenblik dat u één van de volgende symptomen vertoont, zou u beschouwd kunnen worden als mogelijks besmet : 

 • Lichaamstemperatuur van meer dan 37,3°C (aanbevelingen WHO). 
 • Pijnlijke hoest. 
 • Moeilijke of pijnlijke ademhaling. 

 

Wat moet u doen wanneer u een van bovenstaande symptomen vertoont? 

Ga naar huis. Contacteer uw behandelend geneesheer en volg zijn instructies.

REV 27.03.2020

Neen. Elementaire preventiemaatregelen, zoals handhygiëne, ademhalingshygiëne, sociale afstand en het melden van symptomen.

 

Waarom?

Omdat het hier gaat om legitieme bevelen van de werkgever die de werknemer dient te respecteren in het kader van de bescherming van zijn/haar eigen gezondheid en die van zijn/haar collega’s.

Besmetting

Je kan beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht in geval van quarantaine.

Lees hier alle informatie over de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen via Visio 360

 

Opgelet: het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine mag je niet in één zelfde kalendermaand combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omzetdaling!

U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat ze schadevergoeding kunnen eisen als zij door de ziekte zijn getroffen en de diagnose door een laboratoriumtest is gesteld (behalve in uitzonderlijke ernstige gevallen).


Voor meer informatie kunt u terecht op de Fedris-website.

REV 19.11.2021

Uw werknemer kan een quarantaineverplichting hebben, hoewel hij/zij geen symptomen vertoont. Meer info op info-coronavirus.be.

Uw werknemer is geldig afwezig van het werk mits voorlegging van een quarantainecertificaat.

Het quarantaine-attest kan recht geven op RVA-uitkeringen tijdelijke werkloosheid. 

Lees meer op onze pagina ‘Tijdelijke werkloosheid’.

REV 15.03.2021

Dit is enkel mogelijk wanneer uw werkgever hiermee akkoord gaat. In het beste geval komt u samen met uw werkgever tot een akkoord omtrent bijvoorbeeld thuiswerk, het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).

Telewerk

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Lees hier alles over de spelregels bij telewerk. Uw Legal Advisor staat bovendien ter uwer beschikking indien u gepersonaliseerd advies wenst.

Om u te helpen hebben we verschillende pakketten samengesteld met alle nodige documenten om telewerk in te voeren. Bestel uw pakket in onze e-Shop en ga onmiddellijk aan de slag!

 

REV 24.09.2021

Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

 

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
 

2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 

3. Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
 

4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

In deze tijden is thuiswerk, waar mogelijk, de regel. Maar hoe organiseert u dit? Welke afspraken maakt u met uw collega’s? En welke tips kunt u hen meegeven rond thuiswerk?

Op onze pagina 'Telewerk: succesvol werken van thuis uit' vindt u alle nodige informatie rond thuiswerken, op ergonomisch en juridisch vlak.