Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ COVID-19 voor Boekhouders

Als boekhouder of accountant krijgt u waarschijnlijk te maken met veel vragen en bezorgdheden van zowel uw boekhoudkantoor als van uw zelfstandige klanten en werkgevers Daarom is het van belang de juiste maatregelen te nemen om deze crisis het hoofd te bieden. 

Alles over tijdelijke werkloosheid Aanvraag overbruggingsrecht Securex klanten Aanvraag uitstel van betaling sociale bijdragen

Algemeen

Teneinde de zelfstandigen en bedrijven verder te blijven ondersteunen en de solvabiliteit te versterken ten gevolge van de COVID-19-pandemie , werd er een nieuwe wet aangenomen die de zelfstandigen en bedrijven toelaten om hun verliezen van 2020 te kunnen afzetten tegen de winsten van 2019, ook wel het carry back-mechanisme genoemd. Dankzij deze maatregel, kunnen zij hun voorafbetaling, al dan niet gedeeltelijk terugvragen, en zullen de belastingen voor het inkomstenjaar 2019 dalen.  

Deze maatregel geldt wel maar voor één belastbaar tijdperk dat in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 afgesloten wordt.  

Bovendien is deze maatregel optioneel en bent u niet verplicht om deze toe te passen.  

Zijn o.a. uitgesloten van deze regeling:

 • Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd of zijn overgegaan tot een kapitaalvermindering tussen 12/03/2020 en datum indiening aangifte over boekjaar 2020
 • Ondernemingen met deelnemingen in bedrijven gelegen in belastingparadijzen of ondernemingen die bepaalde betalingen doen aan bedrijven in belastingparadijzen, tenzij ze daarvoor een gerechtvaardigde economische of financiële verantwoording hebben. 

 

Let wel op! Indien u de verliezen van dit jaar heeft overschat en u meer verliezen dan verwacht heeft teruggebracht: dan kan u zich verwachten aan een fiscale sanctie wanneer de overschatting meer dan 10% bedraagt van het werkelijk geleden verlies. 

Wij adviseren dan ook om contact op te nemen met uw boekhouder om uw concrete situatie verder te analyseren.  

Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques?

Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd.

Lees meer op Lex4You.

 

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2022.

Lees meer op Lex4You.

REV 24.09.2021

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat ze schadevergoeding kunnen eisen als zij door de ziekte zijn getroffen en de diagnose door een laboratoriumtest is gesteld (behalve in uitzonderlijke ernstige gevallen).


Voor meer informatie kunt u terecht op de Fedris-website.

REV 19.11.2021

Steunmaatregelen

Steunmaatregelen tot en met 31 december 2022:

 • Het quotum van 220 vrijwillige overuren in alle sectoren (niet enkel de cruciale sectoren en essentiële diensten)

 
Steunmaatregelen tot en met 31 december 2021:

 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing in alle sectoren. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u als Securex-klant enkel de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES” ingeven.

 
Steunmaatregelen tot en met 30 september 2021:

 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudig
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector, reissector en hotelsector worden verlaagd
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.
 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof

 
Steunmaatregelen die afliepen op 30 juni 2021:

 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden

 

Lees meer op Lex4You:

Hoewel het tweede moratorium op faillissementen afliep op 01/02/2021, worden ondernemingen die het economisch goed deden voor de coronacrisis nog steeds beschermd door de overheid. 

Meer info hierover op Lex4You.

Overbruggingsrecht

Meer details over de nieuwe maatregelen vind je hier terug.

Momenteel wachten we nog op informatie van de regering welke steunmaatregelen er zijn voor de getroffen ondernemers en welk type crisis-overbruggingsuitkering er wordt voorzien. Je kan het lezen op deze pagina van zodra de informatie beschikbaar is, alsook hoe je de aanvraag kan indienen. Vroeg je voor de maand november al het crisis-overbruggingsrecht wegens een omzetdaling van 65% aan? Dan hoef je niets te doen, je behoudt deze uitkering. De uitbetaling is voorzien in de week van 6 december 2021. 

 

Ben je niet verplicht gesloten maar heb je wel door de nieuwe maatregelen een aanzienlijke omzetdaling?
Tot en met eind december 2021 kan je beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht bij een omzetdaling van minstens 65%.

Lees hier alle informatie over de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen via Visio 360. 

 • Het bedrag van de financiële uitkering in het kader van het eerste luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht wordt verdubbeld. Dit type is voor sectoren die verplicht gesloten moeten zijn ( discotheken en binnenspeeltuinen) en volledig hun activiteit onderbreken (geen click&collect of andere activiteiten). Deze maatregel is niet van toepassing op zelfstandigen die afhankelijk zijn van gesloten sector.
 • Het percentage voor de omzetdaling in het kader van het tweede luik wordt opnieuw op 40 % gebracht voor aanvragen die betrekking hebben op de maanden vanaf december 2021 (voor een aanvraag die betrekking heeft op de maand december 2021, zal er dus een omzetdaling van 40% moeten worden aangetoond tussen de maand november 2021 en de maand november 2019)
 • De tijdelijke crisismaatregelen (luiken 1, 2 en 3) worden verlengd tot en met 31 maart 2022

 

De aanpassingen in Visio en de nieuwe aanvraagformulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Herinnering:
Luik 1: gedwongen onderbreking
Luik 2: omzetdaling
Luik 3: korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

Als u een Securex-partner bent, kunt u de aanvragen voor uw klanten die aangesloten zijn bij ons online via Visio 360 (toegankelijk op uw boekhoudersportaal).

Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht? Onze tabel op Lex4You helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Meer info op Lex4You.

 • Door de invoering van de nieuwe maatregelen in de maand november heeft de verwerking van aanvragen langer geduurd dan normaal. Voor alle goedgekeurde aanvragen voor de maanden oktober en november die gebeurd zijn vóór 29 november, geven we ten laatste vrijdag 4 december de betalingsopdracht door. Het kan dan een paar dagen duren, in functie van bij welke bank u bent, voor u het bedrag op uw rekening ziet verschijnen.
 • Deed u uw aanvraag na 29 november, dan gebeurt de betalingsopdracht op vrijdag 11 december.
 • ​Indien u afhankelijk bent van een sector met gedwongen sluitingen, moeten wij extra controles uitvoeren, daardoor is het mogelijk dat de betalingsopdracht voor u pas op vrijdag 11 december gebeurt.

Betalingen gebeuren enkel voor de maanden die voorbij zijn. U kunt de betaling voor de maand december dus begin januari op uw rekening verwachten.

Bijvoorbeeld: u vraagt op 1 december overbruggingsrecht aan voor de maand december. Dan gebeurt de betaling in de eerste week van januari op voorwaarde dat uw dossier volledig en correct is en dat u voldoet aan de voorwaarden.  

We vragen u, ondanks de moeilijke situatie, ons de nodige verwerkingstijd te gunnen zodat alle dossiers correct worden afgehandeld. We beloven u dat u niet vergeten wordt en dat uw dossier met zorg behandeld wordt. Samen met de andere sociale verzekeringsfondsen zal Securex onverminderd blijven vechten voor onze ondernemers en hun levenswerk.

Betalingen gebeuren enkel voor de maanden die voorbij zijn. Als u de aanvraag doet voor een maand die reeds voorbij is, dan geven wij de betalingsopdracht in de week volgend op uw aanvraag, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden. We geven de betalingsopdrachten wekelijks door op vrijdag.

Bijvoorbeeld: u vraagt op 1 december overbruggingsrecht aan voor de maand november. Dan gebeurt de betalingsopdracht op vrijdag 11 december op voorwaarde dat uw aanvraag volledig en correct is en dat u voldoet aan de voorwaarden.

Sociale bijdragen

Topic   Impact
Uw sociale rechten: pensioen, kinderbijslag, ziekte-uitkering,.. Een uitstel heeft geen impact op uw sociale rechten! U moet wel betalen voor de uitgestelde vervaldatum.
Wettelijke verhogingen wegens laattijdige betalingen Zodra u de sociale bijdragen betaalt vóór de uitgestelde datum, worden deze verhogingen automatisch geannuleerd.
Fiscaal - personenbelasting Uw sociale bijdragen zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt naar volgend jaar, kan u deze betaling niet fiscaal aftrekken van uw personenbelasting dit jaar.
Fiscaal - VAPZ Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2021 te verkrijgen, zal u in orde moeten zijn met zijn bijdragen van 2021 en de overgedragen bijdragen van 2020 die in 2021 vervallen. Indien u niet al uw bijdragen in 2021 heeft betaald, zijn de VAPZ-premies niet aftrekbaar.
Liquiditeit Om te voorkomen dat uw liquiditeitsproblemen zou hebben door de uitgestelde bijdragen tegelijk met de bijdragen voor 2022 te moeten betalen, raden wij u aan om zo snel mogelijk uw sociale bijdragen dit jaar te betalen.
Uitstel en niet kunnen betalen in 2021- vrijstelling

Verlies van uw sociale rechten en risico op terugbetaling van ontvangen uitkeringen. Bovendien verliest u ook het automatisch kwijtschelding van verhogingen.  

Vraag uw vrijstelling aan voor 2021; 

Of vraag een kwijtschelding van de verhogingen aan zodra uw hoofdbijdragen zijn betaald. 

Impact op SSS/ uitstel bedrijfsvoorheffing?

Variabel, neem contact op met uw boekhouder.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitgestelde sociale bijdragen al eerder betalen? Goed idee!
Gebruik dan het rekeningnummer BE78 3101 1397 5086 (BIC BBRUBEBB) met de referentie op uw laatste factuur of vermeld uw rijksregisternummer als referentie

Telewerk

Sinds 1 maart 2021 zijn de regels om vergoedingen voor telewerk toe te kennen dezelfde voor de fiscus en de RSZ. Deze regels blijven ook na de coronacrisis van toepassing.

U leest er alles over op Lex4You.

REV 24.09.2021

Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

 

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
 

2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 

3. Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
 

4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Ontslag

Vaak moeten bedrijven overgaan tot ontslag. Ontslag is echter een zware en dure procedure, daarom kan u beter eerst eens kijken of u uw personeelskosten niet kan doen dalen. 

Ontdek de alternatieven voor ontslag

REV 15.03.2021

Ziekte

Je kan beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht in geval van quarantaine.

Lees hier alle informatie over de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen via Visio 360

 

Opgelet: het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine mag je niet in één zelfde kalendermaand combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omzetdaling!

U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.