Menu
Blog Ondernemers

Een bewakingscamera in uw winkel: hoe moet dat?

Ondernemers | 29 augustus 2018 | Geschreven door Frederik Dhont

Wilt u de beveiliging van uw zaak, winkel, restaurant of een andere ruimte aanscherpen met de hulp van een bewakingscamera? Lees hier hoe u dat volledig legaal doet.

Een bewakingscamera in uw winkel: hoe moet dat?
Tip: Lees het artikel GDPR voor ondernemingen: 4 cruciale stappen
 
In een notendop:
  • Denk na over welk apparaat u waar opstelt.
  • Doe bij de politie aangifte van uw apparaat en vernieuw die aangifte elk jaar.
  • Afficheer het officiële pictogram in alle ruimtes waartoe het publiek toegang heeft.
  • Vul in uw register in hoe u de gefilmde beelden verwerkt.
Welk soort camera mag u waar installeren?
 U mag een bewakingscamera installeren op drie plaatsen:
  • in een afgesloten ruimte toegankelijk voor het publiek;
  • in een afgesloten ruimte niet toegankelijk voor het publiek;
  • op de werkplek van uw onderneming.
Een afgesloten ruimte toegankelijk voor het publiek is bijvoorbeeld een plaats waar u uw klanten onthaalt. Dat kan uw winkel zijn, uw zaak of restaurant, uw werkplaatsen of gangen, uw artsenkabinet, uw commercieel centrum, enz. Het kan ook gaan om een privéterrein voor een festival wanneer een omheining die ruimte afbakent. Maar het kan ook een markthal of een beurs zijn.
 
Een afgesloten ruimte niet toegankelijk voor het publiek is bijvoorbeeld elk gebouw of lokaal waartoe het publiek geen toegang heeft. Denk aan een ruimte waarin een juwelier zijn brandkast veilig plaatst, of de voorraadruimte van een juwelier.
 
Overweegt u om een camera te installeren op de werkplek binnen uw bedrijf? Dan moet u bovendien rekening houden met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op werknemers.

Doe bij de politie aangifte van uw cameraVóór elke installatie
Verborgen bewakingscamera’s installeren is steeds verboden. En als u beslist om een bewakingscamera te installeren op een van de plaatsen die we hierboven opsomden, moet u deze beslissing melden bij de politie.

Let op de termijn: u moet de aangifte uiterlijk de dag voor de indienstelling van de bewakingscamera’s indienen. De aangifte mag u doen via de website www.aangiftecamera.be.
 
Hebt u al een bewakingscamera in uw bedrijf?
Dan hebt u in principe het apparaat al aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in uitvoering van de wettelijke richtlijnen die er waren vóór de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 in werking trad. In dat geval hebt u een overgangsperiode van twee jaar voor de aangifte bij de politie.
 
Gebruikt u al een bewakingscamera, maar hebt u die niet aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Doe dan zo snel mogelijk aangifte van het apparaat bij de politie.

Bij wijziging aan uw bewakingssysteem
Uw bedrijf moet elke wijziging aan de bewakingsapparatuur melden bij de politie. En zelfs als er niets verandert, moet u toch elk jaar de aangifte vernieuwen om de correctheid van de gegevens die u over de apparatuur indiende, te garanderen. Stelt u de bewakingscamera buiten dienst? Ook dat moet u aan de politie melden.

Afficheer het officiële pictogram
Wanneer u een bewakingscamera plaatst in een ruimte die toegankelijk is voor het publiek, bent u wettelijk verplicht om het officiële pictogram aan te plakken dat de aandacht vestigt op de aanwezigheid van een camera. Een invulmodel van het pictogram vindt u op de website besafe.
 
Hebt u al een bewakingscamera en plaatste u het pictogram vóór 25 mei 2018? Dan moet u wellicht het pictogram aanpassen aan de striktere regels van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018. U hebt een overgangsperiode van zes maanden (met als uiterste datum 11 december 2018) om de nieuwe wettelijke vermeldingen aan uw pictogram toe te voegen.
 
Neem de camera op in het register van verwerkingsactiviteiten

De verwerking van de beelden van een bewakingscamera moet omschreven staan in het register van de verwerkingsactiviteiten. Deze verplichting is het rechtstreekse gevolg van de inwerkingtreding van de GDPR. Die legt het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten op vanaf 25 mei 2018.
   
Als verantwoordelijke voor de verwerking moet uw onderneming dit register ter beschikking houden van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politie als die erom vragen.

Er is geen overgangsperiode voorzien voor deze nieuwe verplichting om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Dat betekent dat ze geldt vanaf 25 mei 2018.

Enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen
Plaatste u een bewakingscamera in een ruimte die toegankelijk is voor het publiek? Dan moet u erover waken dat u zo weinig mogelijk beeldmateriaal verzamelt buiten de bewakingsperimeter van uw bedrijf.

Richt daarom geen camera’s op plaatsen die buiten uw verantwoordelijkheid vallen (vb. beelden van de straat zijn overbodig).

Bewakingscamera’s mogen geen beelden leveren die een inbreuk kunnen zijn op de initimiteit van een persoon van een persoon. Ze mogen ook geen informatie verzamelen over gevoelige persoonsgegevens (vb. gezondheid, religie).
 
Wat mag u met de gefilmde beelden doen? En hoelang?

U mag niet om het even wat doen met de beelden van uw bewakingscamera. De camerawet geeft alleen toelating om opgenomen beelden te gebruiken om:
  • bewijzen van ongepast gedrag en van feiten die leiden tot inbreuken of beschadigingen bij te houden;
  • de daders van deze feiten, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers te identificeren.
Dragen de opgenomen beelden niet bij tot deze doelstellingen? Dan mag u ze niet langer dan een maand bewaren. Er is een uitzondering voor plaatsen die een bijzonder risico vormen voor de veiligheid: die beelden mag u tot drie maanden lang bewaren.
 
Verborgen bewakingscamera’s installeren is steeds verboden. En als u beslist om een bewakingscamera te installeren op een van de plaatsen die we hierboven opsomden, moet u deze beslissing melden bij de politie.