Login
Werk organiseren in tijden van corona

Veilig aan het werk

De terugkeer naar een "normale" economische activiteit is geleidelijk mogelijk.

Securex blijft tijdens deze periode aan uw zijde, adviseert u over hoe u uw dagelijks leven op het werk het beste kunt organiseren. 

Vragen? Contacteer ons!
Veilig aan het werk
Algemene en specifieke preventiemaatregelen

Basisregels voor gezond en veilig werken

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe generieke gids gepubliceerd. De nieuwe gids bevat preventieve maatregelen om veilig te werken tijdens een epidemie, pandemie of een andere ernstige maatschappelijke bedreiging terwijl de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk worden voortgezet.

De gids is opgebouwd rond 3 fasen (waakzaamheid, interventie en kritisch). Momenteel bevinden we ons in een waakzaamheidsfase, en dit tot 11 mei, wat ook betekent dat bepaalde maatregelen moeten worden gerespecteerd.

Om u te helpen, heeft Securex alle preventiemaatregelen per fase in een tool opgenomen.
 

Specifieke maatregelen per sector

Voor alle sectoren zijn er sectorale gidsen of protocollen opgesteld door een paritair comité.
 
Risicobeheersing

Verlaag het risico van COVID-19 en zorg voor de continuïteit van uw activiteit

Corona-check
Tijdens een inspectieronde controleert de preventieadviseur of de technische en organisatorische preventiemaatregelen voldoende geïmplementeerd zijn in uw onderneming. We gaan ook na of uw medewerkers deze maatregelen kunnen toepassen.

Online ergocoaching voor thuiswerkers
Via onze online ergocoaching begeleiden we thuiswerkers bij het comfortabel en ergonomisch inrichten van hun werkplek.

Ventilatie
Naast de algemene preventiemaatregelen is een goede ventilatie van essentieel belang. In onze FAQ vindt u met welke elementen u rekening moet houden om de verspreiding van het virus in de lucht zo veel mogelijk te voorkomen.

Communicatie
Vragen over de preventiemaatregelen in uw onderneming? Contacteer ons!
Dit zou u ook kunnen interesseren: